NUMERUS

Mapy  WIG

Mapy w skali 1:100 000 wydawane przed wojną przez Wojskowy Instytut Geograficzny cechuje bardzo prosty algorytm podziału i oznaczania poszczególnych arkuszy map. Jeśli dla uproszczenia ograniczymy rozważania dla obszaru obecnej Polski to schemat podziału na arkusze można przedstawić jak na rysunku niżej.

Jak widać na rysunku, obszar pokrycia mapami został podzielony siatką linii wyznaczających ramki poszczególnych arkuszy. Każdy arkusz obejmuje obszar 30'x15'. Cięcie zostało poprowadzone wzdłuż odpowiednich równoleżników i południków siatki geograficznej, przez co powstał układ pasów i słupów. Poszczególne pasy i słupy ponumerowano, co utworzyło gotowy skorowidz arkuszy map. Godło każdej mapy zlokalizowanej na przecięciu pasa i słupa wynika wprost z cyfrowych oznaczeń tegoż pasa i słupa. Dla jednoznacznego określenia, która liczba jest pasem, a która słupem często w godle dodaje się litery P i S. Przykładowe godło ma więc następującą postać P38-S29.

Z oczywistych względów pokrycie mapą nie obejmuje zachodnich rejonów dzisiejszej Polski. Orientacyjny zasięg map pokazano niebieską linią. Szczegółowy skorowidz map można prześledzić na stronie www.mapywig.org.

Dalszy podział odbywa się w celu utworzenia arkuszy w skali 1:25 000. Każdy arkusz w skali 1:100 000 dzieli się na 9 arkuszy w skali 1:25 000 według schematu pokazanego obok. Godło mapy w skali 1:25 000 jest tworzone przez dopisanie właściwego rozszerzenia literowego do godła mapy w skali mniejszej. Tak więc przykładowe godło mapy w skali 1:25 000 ma postać P30-S27-B.


Godła innych map:

Układy "1992", UTM, "1942"

Układ "1965"

Układ "GUGiK 1980"

Przedwojenne mapy niemieckie

Mapa zasadnicza w układzie "1965"

Mapa zasadnicza w układzie "2000"Copyright© NUMERUS Wiesław Kozakiewicz www.numerus.net.pl