NUMERUS

Przedwojenne mapy niemieckie

Znaczna część naszego kraju pokryta jest również przedwojennymi mapami niemieckimi, dziś oczywiście już historycznymi. Są to Karte des Deutschen Reiches w skali 1:100 000 oraz Messtischblatter w skali 1:25 000.

Mapy KdDR nie mają czytelnego, matematycznego algorytmu oznaczania poszczególnych arkuszy. Zanumerowano je po prostu kolejnymi liczbami według schematu podanego wyżej.

Mapy Messtischblatter mają podobny zasięg terytorialny jak mapy KdDR. Jednakże mniejsze obszarowo arkusze tej mapy pozwoliły wykonawcom na lepsze dostosowanie zasięgu pokrycia do potrzeb (granic). Tak więc zasięg Messtischblattów nieco odbiega od tej, która jest wyznaczona przez terytorialnie większe arkusze map KdDR.
Początkowo mapy Messtischblatter miały sposób oznaczania arkuszy podobnie "nieprzyjazny" jak mapy KdDR. W roku 1936 zaniechano więc oznaczania ich kolejnymi liczbami. W zamian wprowadzono system bardzo podobny do zastosowanego dla map WIG. W tym celu zdefiniowano siatkę ponumerowanych pasów i słupów. Każdy arkusz mapy otrzymał 4 lub 5 cyfrowe godło - pierwsze dwie cyfry oznaczają numer pasa, następne dwie lub trzy cyfry oznaczają numer słupa. Zamiana starego numeru arkusza na nowy (i vice versa) jest możliwa w oparciu o szczegółowy skorowidz, który można znaleźć na specjalistycznych stronach internetowych.


Godła innych map:

Układy "1992", UTM, "1942"

Układ "1965"

Układ "GUGiK 1980"

Przedwojenne mapy WIG

Mapa zasadnicza w układzie "1965"

Mapa zasadnicza w układzie "2000"Copyright© NUMERUS Wiesław Kozakiewicz www.numerus.net.pl