NUMERUS

Ważniejsze aktualizacje programów

W zakładce Instalki programów dostępne są najnowsze wersje programów co umożliwia nabywcy ewentualny upgrade dotychczas użytkowanej, niższej wersji programu. Nowa wersja programu akceptuje dotychczasowy klucz licencyjny.

ProgramOstatnia wersjaData aktualizacjiZakres modyfikacji
GeoKonwerter1.3010.02.2024 Modyfikacja interfejsu użytkownika oraz inne drobne modyfikacje autorskie.
Dodanie możliwości przeliczenia wysokości elipsoidalnych na układ PL-EVRF2007-NH.
Modyfikacja instrukcji obsługi programu.
UltraNet1.4221.01.2024 Usprawniono interfejs użutkownika w zakresie posługiwania się automatycznie generowanym szkicem sieci. Miedzy innymi dodano możliwość dynamicznego przesuwania szkicu myszką.
W zakresie przeliczeń wysokości normalnych oraz redukcji przewyższeń elipsoidalnych na przewyższenia normalne wprowadzono nowo zatwierdzony i obowiązujący model numeryczny quasi-geoidy pn. PL-geoid2021.
W wyrównaniu 3D zastosowano automatyczne przeliczenie wysokości elipsoidalnych na wysokości normalne PL-EVRF2007-NH (raport wyrównania oraz plik XYH3D.txt).
Modyfikacje autorskie zwiększające praktyczną użyteczność programu.
UltraNet1.4005.01.2024 Do możliwych wariantów wyrównania dodano opcję wyrównania sieci poziomej na elipsoidzie GRS80.
Rozszerza to zakres wykorzystania programu również do wyrównania sieci hybrydowej dotyczącej szczegółowej osnowy poziomej, ponieważ aktualne rozporzadzenie ws. osnów zaleca zastosowanie w takim przypadku właśnie wyrównania na elipsoidzie.
UltraNet1.3114.09.2023 Na zakladce "Dodatki" dodano funkcję, która umożliwia eksport z pliku odbiornikowego RW5 wektorów od wirtualnych stacji bazowych do punktów masówki obserwacyjnej oraz współrzędnych tychże stacji bazowych. Umożliwia to wykorzystanie tych danych do różnego rodzaju wyrównań obserwacji wykonanych metodą RTN.
H2H-pl1.4031.08.2023 W zakresie przeliczeń z i do ukladu wysokościowego
PL-EVRF2007-NH wprowadzono nowo zatwierdzony i obowiązujący model numeryczny quasi-geoidy pn. PL-geoid2021.
Opisy_Topo1.0008.08.2023 Na stronie dodano program pomocniczy do sporzadzania opisów topograficznych punktów osnowy geodezyjnej. Umożliwia automatyczne generowanie szkiców powiazania punktów z punktami sąsiednimi wraz ze stosownymi miarami.
UltraNet1.3001.04.2023 Na zakladce "Dodatki" dodano funkcję, która umożliwia zamianę kierunków na równoważny plik katów. Pozwala to na pośrednie wykorzystanie w wyrównaniu wyników obserwacji, które wykonano metodą kierunkową. W pliku kierunków dodatkowo mogą być ewentualnie umieszczone również wyniki pomiarów długości do poszczegółnych celów. One również zostaną wyodrebnione do odrębnego pliku w celu ewentualnego wykorzystania.
Trans NMT1.4018.03.2023 Zwiększono rozpoznawanie większej liczby typów struktury w plikach ESRI GRID.
Nawiguj1.0008.01.2023 Dodano nowy program umożliwiający zamianę wykazu współrzędnych punktów na linki do programu Google Maps, co umożliwia nawigację do wybranych punktów z uzyciem smartfona. Program przydatny w zadaniach polegających na odnajdywaniu w terenie punktów o znanych współrzędnych, jak na przykład punkty osnowy geodezyjnej etc.
UltraNet1.2921.12.2022 Modyfikacje autorskie
Trans NMT1.302.08.2022 Dodano funkcję umożliwiającą konwersję danych NMT - z formatu ESRI ARC/INFO GRID do formatu ASCII XYZ GRID. Umożliwia to wykorzystanie pierwotnych funkcji programu po zaprzestaniu publikowania przez Geoportal danych NMT w formacie ASCII XYZ - obecnie dostępny jest tylko format ESRI GRID.
GeoKonwerter1.2602.01.2022 Dodanie opcji dopisania godła arkusza mapy w układzie PL-1992 do punktów z wykazu współrzędnych B,L.
Drobne inne modyfikacje autorskie.
Orto20001.1315.10.2021 Zaktualizowano w programie adres serwera WMS z mapami stosownie do zmiany jaką wprowadził geoportal.
Trans NMT1.2126.04.2021 Dodano możliwość ewentualnego rozdzielenia przekonwertowanych danych na pliki odpowiadające arkuszom mapy w skali 1:1000 lub 1:500. Umożliwia to operowanie danymi NMT dla dowolnie małych fragmentów terenu.
UltraNet1.2330.03.2021 Do opcji wyboru układu współrzędnych dla wyrównania 2D oprócz stref układu PL-2000 dodano możliwość wyrównania również w układzie lokalnym.
UltraNet1.2206.03.2021 Dodano funkcję umożliwiającą konwersję wektorów satelitarnych na przewyższenia normalne, co umożliwia zakładanie osnowy wysokościowej efektywną metodą niwelacji satelitarnej. Dodano możliwość numerycznego opracowania niwelacji satelitarnej i hybrydowych sieci wysokościowych.
UltraNet1.1910.01.2021 Setup instalacyjny w katalogu programu umieszcza więcej przykładowych sieci obliczonych programem z danymi do testów.

Na stronie programu umieszczono linki do kilku filmów w serwisie YouTube z przykładami obsługi programu..
H2H-pl1.3910.12.2020 Drobne zmiany w nagłówku raportu wynikowego.
UltraNet1.1815.10.2020 Zmiana w module obliczania współrzędnych przybliżonych przed wyrównaniem sieci 2D.
Trans NMT1.0016.08.2020 Na stronie dodano program Trans_NMT, którego funkcją jest konwersja plików numerycznego modelu terenu (NMT) z układu współrzędnych PL-1992 do układu PL-2000, w szczególności plików typu ASCII XYZ GRID z Geoportalu.
Topo2000Lasy1.1213.03.2020 Na stronie dodano program Topo2000Lasy, którego produkt może stanowić uzupełnienie rastra mapy otrzymanego programem Topo2000. Umożliwia on podkolorowanie w programie GIS-owym obszarów leśnych i wodnych co powoduje znaczną poprawę walorów optycznych mapy.
H2H-pl1.3802.01.2020 Modyfikacje autorskie.
GeoKonwerter1.2428.07.2019 Dodano ostrzeżenie, jeśli w danych wejściowych użytkownik przez pomyłkę użył przecinka zamiast kropki w charakterze separatora dziesiętnego. Jest to błąd, który niekiedy przytrafia się użytkownikom, zwłaszcza jeśli dane wejściowe pochodzą z innych aplikacji, gdzie w charakterze separtora stosowany był przecinek.
Orto20001.1202.05.2019 Dodano warianty skali pobieranego arkusza ortofotomapy. Obecnie możliwe jest pobranie ortofotomapy w skali 1:10000, 1:5000 lub 1:2000.
Mapa_BDOT10k1.0002.05.2019 Nowy program, który umożliwia pobranie z Geoportalu rastra z treścią mapy BDOT10k w podziale sekcyjnym układu PL-2000 oraz w skali 1:10000, 1:5000 lub 1:2000.
GeoKonwerter1.2315.03.2019 Dodano możliwość wyboru formatu danych i wyników dla współrzędnych geograficznych φ, λ - stopnie,minuty,sekudny albo stopnie i części dziesiętne stopni.
Topo20001.1124.02.2019 Na życzenie użytkowników dodano możliwość zapisu rastra mapy bez zewnętrznej ramki generowanej przez program.
UltraNET1.1612.12.2018 Modyfikacje autorskie w funkcji wyrównania niwelacji.
NiSAT1.0212.12.2018 Modyfikacje autorskie.
H2H-pl1.3701.12.2018 Dodano możliwość natychmiastowego podglądu pliku raportu obliczeń w systemowym Notatniku, który może być uruchomiony z poziomu programu.
UltraNET1.1502.11.2018 Modyfikacje autorskie w module szkicu sieci.
GeoKonwerter1.2209.09.2018 Dodano funkcję podglądu i druku wynikowego pliku obliczeń w systemowym Notatniku uruchamianym bezpośrednio z poziomu GeoKonwertera.
Wszystkie programy dla PC29.08.2018 Obok dotychczasowych wersji programów udostępniono również ich wersje przeznaczone dla platformy MS .Net Framework wersja 4.0 i wyższa. Nowa platforma .Net Framework jest preinstalowana z systemami Windows 8 i Windows 10 więc ułatwi to instalowanie i użytkowanie potrzebnego programu.
Orto20001.1010.12.2017 Nowy program, który umożliwia pobranie z Geoportalu rastra ortofotomapy odpowiadający arkuszowi mapy w układzie PL-2000 oraz skali 1:10000.
TOPO20001.1003.09.2017 Zwiększono odporność programu na problemy z łącznością z serwerem WMS jakie powstawały w godzinach większego obciążenia Geoportalu. Obecnie po negatywnym wyniku pierwszej próby pobrania danych program automatycznie podejmuje drugą prubę transmisji.
UltraNET1.1425.07.2017 Skorygowano zawartość informacji w pliku wynikowym Info2D.txt.
LandBox2.0415.05.2017 Modyfikacja autorskie.
H2H-pl1.3622.02.2017 Modyfikacje autorskie.
GeoKonwerter1.2028.11.2016 Dodano funkcję przeliczeń 3D (przeliczenia pomiędzy współrzędnymi geocentrycznymi XYZ oraz współrzędnymi typu 2D). Po stronie współrzędnych 2D mogą wystapić współrzędne X,Y lub B,L (φ, λ) wraz z wysokością elipsoidalną lub wysokością normalną w układzie Kronsztadt'86.
ETRF20001.0104.03.2016 Usprawnienie algorytmów programu.


wersja programu

Wersję używanego programu możesz sprawdzić po jego uruchomieniu. Każdy program podaje numer swojej wersji po prawej stronie nazwy, jak to przedstawiono obok na przykładowym zrzucie ekranu.
W przypadku, gdy wersja używanego przez Ciebie programu nie jest najnowsza wskazane jest jego zaktualizowanie w oparciu o plik instalacyjny pobrany w zakładce Pliki do pobrania.
Aktualizacja programu (na dotychczasowym komputerze) nie powoduje zmiany posiadanego klucza aktywacyjnego.Copyright© NUMERUS Wiesław Kozakiewicz www.numerus.net.pl