NUMERUS

Funkcje i zastosowania praktyczne programu UltraNET

Zobacz także
Plik do pobrania - tu pobierzesz plik instalacyjny programu typu setup.exe (zawiera również dokumentację programu i przykłady danych do testowania)
Instrukcja obsługi programu - plik pdf, 1 Mb
Opis przygotowania danych wejściowych - pdf, 140 kb
Zakup programów
Opis testów - dane wejściowe do testów są instalowane razem z programem
Zalety niwelacji satelitarnej Tekst przybliżający niwelację satelitarną od strony praktycznej oraz w kontekście aktulnych przepisów

Program jest przeznaczony do profesjonalnych zastosowań geodezyjnych w zakresie wyrównania sieci geodezyjnych średniej wielkości. Realizuje wyrównania wszystkich typów sieci spotykanych w produkcji geodezyjnej:

Program może być wykorzystany do numerycznego opracowania osnów szczegółowych, osnów pomiarowych oraz realizacyjnych.

W każdym wariancie wyrównania program realizuje wyrównanie ścisłe metodą pośredniczącą najmniejszych kwadratów z zastosowaniem warunku [pvv]=min. W zakresie stosowanego aparatu matematycznego program wykorzystuje algorytmy właściwe dla zaawansowanego rachunku wyrównawczego, formuły obowiązujących układów i odwzorowań kartograficznych oraz ścisłe związki i relacje matematyczne pomiędzy wartościami geodezyjnymi określone przez geodezję wyższą. Akceptowana wielkość sieci zależy od komercyjnej wersji programu. W zakładce Pliki do pobrania jest wersja podstawowa, która dopuszcza 200 punktów - ten limit może być powiększony za dopłatą.

W wyniku wyrównania użytkownik otrzymuje pełny raport wynikowy zawierający wszystkie istotne wyniki numerycznego opracowania sieci wraz charakterystyką dokładnościową oraz dostatkiem wskaźników umożliwiających jakościowa ocenę wykonanego opracowania sieci. Ponadto w odrębnych plikach zestawione są współrzędne lub wysokości wynikowe, co ułatwia ich wykorzystanie w następnych etapach i czynnościach związanych z kompletowanie operatu. Program wyposażono w moduł do wygodnego drukowania wynikowego raportu wyrównania.

Program jest wyposażony w funkcję konwersji obserwacji GNSS na przewyższenia normalne co umożliwia wykonywanie niwelacji satelitarnej lub realizację hybrydowych sieci niwelacyjnych.

Program cechuje przyjazny i intuicyjny interfejs użytkownika, mimo iż jego funkcją jest realizacja jednego z najbardziej zaawansowanych zadań z zakresu geodezji.

UltraNET program do wyrównania sieci geodezyjnych

Moduł graficzny umożliwiający automatyczne generowanie szkicu sieci co umożliwia bieżące analizy i konfrontowanie wyników wyrównania z geometrią sieci. Aktualny szkic sieci można podejrzeć natychmiast po wykonaniu każdego wyrównania. W celu ułatwienia analiz przewidziano funkcje markowania wybranych punktów na szkicu oraz różne warianty kadrowania i zoomowania fragmentów szkicu. W trakcie zoomowania wykorzystywane jest wygodne rozwiązanie, gdzie powiększanie fragmentu rysunku dotyczy elementów konstrukcji sieci, natomiast znaczniki punktów i ich numery zachowują stałą wielkość. Jest to rozwiązanie znacznie lepsze od funkcji innych programów, które naśladując funkcjonalności CAD-owskie, powiększają wszystkie elementy rysunku, co w efekcie, w miejscach dużego zagęszczenia punktów, prowadzi do zamazania treści rysunku lub utraty czytelności konstrukcji sieci.

Program umożliwia efektywne prowadzenie obliczeń wykonując automatycznie szereg istotnych czynności koniecznych do zagwarantowania poprawnego wyniku opracowania sieci. Posiada wbudowane funkcje formalnej kontroli danych wejściowych, co zabezpiecza przed negatywnymi skutkami pomyłek operatorskich. Usprawniona jest metodologia związana z optymalnym wagowaniem obserwacji, co jest istotnym warunkiem prawidłowego wyrównania.

Przy opracowaniu kluczowych algorytmów obliczeniowych programu wykorzystano doświadczenia autora w zakresie projektowania i wdrażania systemów oraz specjalistycznych technologii informatycznych z okresu działalności w byłym Centrum Informatycznym Geodezji i Kartografii oraz wieloletnie doświadczenie w zakresie numerycznych opracowań podstawowych i szczegółowych osnów geodezyjnych.
Wyniki generowane przez program były porównywane z wynikami alternatywnych programów (np. Geonet). Uzyskiwano praktycznie zerowe różnice współrzędnych i wysokości, a ewentualne różnice na nieistotnych miejscach dziesiętnych były spowodowane odmiennymi warunkami wagowania obserwacji.

Zobacz filmy na YouTube
wyrównanie przestrzenne sieci GNSS
wyrównanie poziomej sieci hybrydowej, wektory GNSS pomierzone met. statyczną
wyrównanie poziomej sieci hybrydowej, wektory GNSS pomierzone met. RTN
wyrównanie sieci kątowo-liniowej
wyrównanie sieci niwelacyjnej
wyrównanie niwelacji satelitarnej lub hybrydowej - przykład 1
wyrównanie niwelacji satelitarnej lub hybrydowej - przykład 2j
niwelacja satelitarna metodą RTN - metoda pomiaru i wyrównanie>

Właściwe wykorzystanie programu wymaga od użytkownika przynajmniej podstawowej wiedzy i doświadczenia w zakresie wyrównania sieci i obliczeń geodezyjnych. Przydatne są również umiejętności prawidłowej oceny uzyskanych wyników stosownie do uznanych zasad dobrej praktyki geodezyjnej i obowiązujących przepisów oraz umiejętność podjęcia odpowiednich środków zaradczych w celu uzyskania wyniku obiektywnie satysfakcjonującego.
A jeśli użytkownik nie czuje się zbyt pewnie w powyższych zagadnieniach to program może być doskonałym środkiem i narzędziem do celów szkoleniowych lub wzbogacania posiadanych kompetencji i doświadczenia.

Setup instalacyjny programu zawiera również kilka obiektów testowych (sieci) obliczonych za pomocą programu. W katalogu instalacji programu, w podkatalogu Dane testowe umieszczone są kompletne dane wejściowych dla każdego z nich oraz opis tych testów. Umożliwia to użytkownikowi wypróbowanie działania programu, przećwiczenie obsługi oraz może stanowić wzorzec jak należy przygotować własne dane do analogicznych typowych zadań produkcyjnych. Obsługa programu przy ralizacji tych testów jest pokazana na filmach zamieszczonych na YouTube - linki do tych filmów podano w tabeli wyżej.


W kolejnych wersjach programu, na skutek sugestii użytkowników programu, dodano kilka funkcji pomocniczych, na przykład:

szkic sieci z miarami obserwacji

Copyright© NUMERUS Wiesław Kozakiewicz www.numerus.net.pl