NUMERUS

Układ  "GUGiK 1980"

W układzie "GUGiK 80" podstawowym arkuszem podlegającym dalszym podziałom jest arkusz w skali 1:500 000 obejmujący obszar 3ox2o.

Godło każdego arkusza jest tu bardzo proste - jest to dwucyfrowy numer według skorowidza pokazanego obok.

Podział arkusza podstawowego jest wykonywany w celu uzyskania arkuszy w skali 1:200 000.

Z jednego arkusza mapy w skali 1:500 000 uzyskuje się 15 arkuszy map w skali 1:200 000. Schemat podziału i numeracji arkuszy widoczny jest obok.

Następnie w wyniku podziału każdej mapy w skali 1:200 000 na 4 części dochodzimy do arkusza mapy w skali 1:100 000.

Godło arkusza powstającego na skutek podziału jest tworzone poprzez dopisanie do godła bazowego w skali mniejszej stosownej cechy cyfrowej identyfikującej arkusz wynikowy.

Przykładowe godło arkusza mapy w skali 1:100 000 ma postać 84.07.3., gdzie:
84 - godło arkusza w skali 1:500 000,
07 - oznaczenie arkusza w skali 1:200 000,
3 - oznaczenie arkusza w skali 1:100 000

Na skali 1:100 000 kończy się szereg skalowy map w układzie "GUGiK 80" - mapy o większych skalach nie są opracowywane w tym układzie.

Warto zauważyć, iż mapy w układzie "GUGiK 80" mają obniżoną użyteczność w zastosowaniach związanych z GPS. Wynika to z wprowadzonego niewielkiego przesunięcia siatki kartograficznej względem treści mapy. Zaburzenie takie wprowadzono celowo, bo był to okres kiedy produkty kartograficzne były informacja poufną lub nawet tajną. Przeznaczeniem tych map były zastosowania cywilne, a w przeciwieństwie do układu "1965", w sposób ciągły i jednolity pokrywały one obszar całego kraju. Systemowe zafałszowanie danych matematycznych według tajnego algorytmu miało być zabezpieczeniem przed wykorzystaniem tych map przez służby wrogich państw.


Godła innych map:

Układy "1992", UTM, "1942"

Układ "1965"

Przedwojenne mapy WIG

Przedwojenne mapy niemieckie

Mapa zasadnicza w układzie "1965"

Mapa zasadnicza w układzie "2000"Copyright© NUMERUS Wiesław Kozakiewicz www.numerus.net.pl