NUMERUS

GeoKonwerter

Zobacz także
Plik do pobrania - tu pobierzesz plik instalacyjny programu typu setup.exe (zawiera również dokumentację)
Instrukcja obsługi programu - plik pdf, 940 kb
Zakup programów
Film prezentujący wykorzystanie programu do podglądu punktów w Google Earth
Dla geodetów:
Problematyka przeliczeń współrzędnych pomiędzy układami "1965" i "2000"
Instrukcja typu "krok po kroku" do niektórych funkcji specjalnych
Koncepcja interaktywnego banku osnów w Google Earth

Podstawowe funkcje i cechy programu:

Program ma cenną zaletę formalnej kontroli danych wejściowych, co zabezpiecza przed uzyskaniem błędnego wyniku na skutek pomyłek operatorskich. Wszystkie ewentualne wątpliwości co do danych wejściowych są zgłaszane operatorowi.
Poprawność algorytmów i numerycznych realizowanych przez program została zweryfikowana w oparciu o dane katalogowe punktów osnowy geodezyjnej bądź alternatywne, sprawdzone narzędzia softwaerowe.


Zobacz na YuoTube
Przykład przeliczenia współrzędnych- przeliczenie współrzędnych geograficznych na współrzędne x,y w układzie PL-2000

Program z powodzeniem może być stosowany w profesjonalnych zastosowaniach geodezyjnych ale ma szereg funkcjonalności i walorów, które są przydatne i mogą zainteresować również innych użytkowników.
Na bazie GeoKonwertera powstały jego specjalne, dedykowane wersje przeznaczone do konwersji współrzędnych na obszarze określonego powiatu. Są one wówczas udostępniane bezpłatnie przez właściwy PODGiK geodetom działającym na obszarze powiatu. Program jest wówczas wyposażony we współczynniki przeznaczone specjalnie i wyłącznie dla określonego, ograniczonego obszaru (powiatu), dzięki czemu zapewnia największą dokładność przeliczeń współrzędnych. Automatyka zawarta w programie zapewnia unifikację procesu obliczeniowego oraz eliminację błędów ludzkich. Wyniki przeliczeń współrzędnych są spójne na obszarze całego powiatu, ponieważ każdorazowo są realizowane według tego samego, zatwierdzonego algorytmu numerycznego. Są niezależne od miejsca i czasu ich wykonywania a także osoby, która przeprowadziła obliczenia.

Interesujacą, użyteczną funkcjonalnością programu jest możliwość uzyskanie wizualizacji lokalizacji punktów użytkownika na podkładach terenowych w serwisie Google Earth. Program generuje w tym celu stosowne pliki typu kml, które są importowane przez aplikację Google Earth.

Wiecej informacji na temat wykorzystania Google Earth do przeglądania lokalizacji punktów na podstawie ich współrzędnych można znaleźć TUTAJ a konkretny przykład praktyczny przedstawia film poglądowy.

Copyright© NUMERUS Wiesław Kozakiewicz www.numerus.net.pl