NUMERUS

Prezentacja współpracy programu GeoKonwerter z serwisem Google Earth - podgl±d lokalizacji punktów na podkładzie terenowym.

Dane (punkty) mog± być przygotowane w dowolnym układzie współrzędnych lub mog± to być waypointy i tracki zarejestrowane urz±dzeniami GPS.

Współpraca z Google Earth jest jedn± z wielu funkcji programu - szersza lista tutaj.

Copyright© NUMERUS Wiesław Kozakiewicz www.numerus.net.pl