NUMERUS

Program Nawiguj

Zobacz także
Plik do pobrania - tu pobierzesz plik instalacyjny programu typu setup.exe (zawiera również dokumentację)
Dokumentacja programu - plik pdf, 1 Mb
Zakup programów

Funkcją programu jest zamiana wykazu współrzędnych punktów w tabelę linków do aplikacji Google Maps, którą możemy posługiwać się na smartfonie w celu nawigacji do wybranego punktu. Źródłowy wykaz współrzędnych punktów może być w układzie PL-2000, PL-1992 lub mogą to być współrzędne geograficzne.
Jest to przydatne w sytuacji, gdy za pomocą Google Maps zamierzamy odnajdywać w terenie kilka, kilkadziesiąt lub kilkaset punktów, dla których posiadamy współrzędne geodezyjne. Typowym przykładem może tu być potrzeba dotarcia do zadanych punktów osnowy geodezyjnej lub innych punktów zainteresowania o znanych współrzędnych.

W terenie nawigację do zadanego punktu doskonale ułatwia smartfon z powszechnie stosowaną aplikacją Google Maps, która potrafi poprowadzić najlepszą trasą od naszej aktualnej pozycji do punktu docelowego. Zadawanie współrzędnych każdego punktu docelowego jest tu jednak dość utrudnione. Dlatego warto przygotować się wcześniej do pracy w terenie tak, żeby wskazanie punktu docelowego wymagało tylko jednego kliknięcia na smartfonie. Możemy to zrobić za pomocą omawianego programu, który na podstawie wykazu współrzędnych utworzy plik typu html do wykorzystania na smartfonie. Schematycznie procedura postępowania jest następująca

schemat_nawiguj

Plik html przesłany do smartfona ma postać wykazu linków, gdzie każdy punkt figuruje pod postacią jego numeru. Kliknięcie w wybrany numer punktu uruchamia automatycznie aplikację Google Maps z trasą dojazdu od naszej aktualnej pozycji do wybranego punktu. W celu rozpoczęcia podróży wystarczy tylko wcisnąć przycisk Rozpocznij.

Wykazy linków (numerów punktów) w pierwszej kolumnie mają przypisane pozycje porządkowe, co ułatwia orientację w pliku podczas przewijania ewentualnie dużego pliku.

W trzeciej kolumnie tabeli, przy każdym punkcie możemy ewentualnie umieścić komentarze lub informacje odnośnie poszczególnych punktów

Google Maps nie ma funkcjonalności doprowadzenia nas wprost na szukany punkt ale potrafi wskazać nam jak dojechać drogami w bezpośrednie pobliże zadanych współrzędnych, co jest dużym ułatwieniem zwłaszcza w słabo znanym terenie.

Copyright© NUMERUS Wiesław Kozakiewicz www.numerus.net.pl