NUMERUS

Program Trans_NMT

Zobacz także
Plik do pobrania - tu pobierzesz plik instalacyjny programu typu setup.exe (zawiera również dokumentację)
Dokumentacja programu - plik pdf, 650 kb
Zakup programów

Podstawowe funkcje programu:

oraz w razie potrzeby

Program dla użytkowników tzw. numerycznego modelu terenu (NMT) w zastosowaniach geodezyjnych lub pokrewnych. Program przetwarza pliki numerycznego modelu terenu typu ASCII XYZ GRID. Pliki tego rodzaju są udostępniane na Geoportalu w podziale na arkusze mapy 1:5000 w układzie współrzędnych PL-1992 oraz w układzie wysokości PL-KRON86-NH lub PL-EVRF2007-NH.

Aby pobrać takie dane, należy na Geoportal.gov.pl w grupie Dane do pobrania włączyć widoczność odpowiedniej warstwy (tj. Numeryczny Model terenu), wybrać interesujący nas rodzaj danych, a następnie przejść do odpowiednio dużej skali, aby w oknie mapy ukazał się podział na arkusze. W kolejnym kroku klikamy potrzebny nam arkusz. Po wskazaniu godła arkusza powinien pokazać się link umożliwiający pobranie pliku z danymi NMT.


Uwaga: Od pewnego czasu Geoportal przestał udostępniać już NMT w formacie ASCII XYZ GRID. Jedynym dostępnym formatem jest ESRI ARC/INFO GRID.
W związku z tym, poczawszy od wersji 1.3, wyposażono program w pomocniczą funkcję umożliwiającą konwersję danych NMT z formatu ESRI ARC/INFO GRID do formatu ASCII XYZ GRID.
Funkcja jest dostępna jako pierwsza opcja w menu programu. Po konwersji struktury danych NMT możliwe jest wykorzystanie programu zgodnie z jego pierwotnym przeznaczeniem.
Możliwość przekształcenia plików typu ESRI ARC/INFO GRID => ASCII XYZ GRID jest wartością samą w sobie, ponieważ pierwszy rodzaj danych to jakby dość enigmatyczna mapa bitowa, natomiast drugi rodzaj pliku to postać jawna, gdzie występują pełne dane siatki referencyjnej - współrzędne punktu i wysokość w tym punkcie.

Program rozwiązuje problem polegający na tym, że współrzędne siatki punktów w oryginalnym pliku NMT są prezentowane w ukladzie PL-1992, podczas gdy użytkownicy mogą mieć potrzebę posiadania danych w układzie PL-2000.

Program jest przystosowany do bezproblemowej konwersji plików o bardzo dużej wadze, zawierających nawet po kilka milionów punktów. Nie ma ograniczeń co do liczby punktów w pliku wejściowym.


W efekcie działania programu współrzędne punktów zostaną przeliczone z układu PL-1992 do układu PL-2000. Natomiast wysokości punktów zostaną przeniesione do pliku wynikowego bez żadnych zmian. Dla każdego punktu kolejność kolumn współrzędnych w pliku wynikowym jest identyczna jak w pliku wejściowym. Warto zauważyć, że zgodnie ze standardem w pliku typu ASCII XYZ GRID jest to kolejność kolumn odwrotna niż zazwyczaj jest używana w wykazach stricte geodezyjnych.

W trakcie konwersji istnieje możliwość rozrzedzenia gęstości punktów w pliku wynikowym. Interwał siatki w pliku NMT zazwyczaj wynosi 1x1 m, a dla wielu zastosowań swobodnie może ona być rozrzedzona bez utraty praktycznych wartości użytkowych. W zamian uzyskujemy zmniejszoną wagę pliku, co umożliwia łatwiejszą i szybszą jego obróbkę w programach użytkowych lub możliwość łatwiejszego importu zmniejszonego pliku do większej liczby docelowych aplikacji. Na skutek rozrzedzenia siatki następuje znaczne zmniejszenie wagi pliku, ponieważ jego objętość zmniejsza się w proporcji kwadratowej w stosunku do wybranego stopnia rozrzedzenia siatki.
Program umożliwia następujące stopnie rozrzedzenia siatki referencyjnej: 2x, 3x, 4x, 5x, 10x i 20x.

Trans_NMT rozrzedzenie 2x
Trans_NMT rozrzedzenie 5x

efekt rozrzedzenia siatki 2x


efekt rozrzedzenia siatki 5x

Najmniejszy pakiet danych NMT dostępny na Geoportalu, tj. obszar mapy 1:5000, może być zbyt duży dla wielu zastosowań praktycznych. W programie rozwiązano ten problem poprzez opcję ewentualnego rozczłonkowania i segregowania punktów NMT w układzie PL-2000 w odrębnych plikach odpowiadających arkuszom mapy w skali 1:1000 lub 1:500. Umożliwia to operowanie i posługiwanie się danymi NMT dla dowolnie małych fragmentów terenu. Pozwala to również na zaczytanie danych NMT do aplikacji, które mają ograniczenie odnośnie wielkości pliku wejściowego. Oryginalne dane dla mapy w skali 1:5000 obejmują obszar ok. 490 ha, podczas gdy obszar mapy 1:1000 to 40 ha, a mapy 1:500 to 10 ha.

W zależności od wielkości pliku wejściowego proces konwersji może zająć dłuższą chwilę. Stopień zaawansowania procesu obliczeniowego można obserwować na pasku postępu.

Copyright© NUMERUS Wiesław Kozakiewicz www.numerus.net.pl