NUMERUS

Strona w zasadzie jest przewidziana do prezentacji kilku przydatnych programów powstałych na bazie wiedzy i doświadczenia zawodowego autora w zakresie numerycznego opracowania danych geodezyjnych, ale przy okazji zawarto tu również szereg porad na tematy luźno związane lub pokrewne.

Profil firmy

Geodeta uprawniony zakres 3 - geodezyjne pomiary podstawowe

Uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii

Referencje z niektórych prac i funkcji pełnionych w ostatnim okresie


Przejdź do oferty programów
Przejdź do oferty programów Przejdź do oferty programów
Copyright© NUMERUS Wiesław Kozakiewicz www.numerus.net.pl