NUMERUS

Przed instalacją programu proszę zapoznać się z uwagami zamieszczonymi za tabelką. .

ProgramPliki do pobrania
Mapa_BDOT10k
wer. 1.00
Zmontowanie i wygenerowanie za pomocą Geoportalu rastra arkusza o znamionach mapy topograficznej będącej wizualizacją bazy BDOT10k.

Plik instalacyjny - plik dla platform .Net Framework 4 i wyższych, 970 kb

Dokumentacja programu - plik pdf, 650 kb

Topo2000
wer. 1.10
wer. 1.12
Zmontowanie i wygenerowanie za pomocą Geoportalu rastra arkusza mapy topograficznej w układzie PL-2000 oraz skali 1:10000.

Plik instalacyjny wer. 1.10 - plik dla platform .Net Framework 2, 3 lub 3.5, 500 kb

Plik instalacyjny wer. 1.12 - plik dla platform .Net Framework 4 i wyższych, 1.1 Mb

Dokumentacja programu - plik pdf, 880 kb

Topo2000Lasy
wer. 1.12
Wygenerowanie za pomocą Geoportalu rastra zawierającego kolorowe tło dla obszarów zadrzewionych i wodnych na arkuszu mapy topograficznej.

Plik instalacyjny wer. 1.12 - plik dla platform .Net Framework 4 i wyższych, 660 kb

Dokumentacja programu - plik pdf, 340 kb

Orto2000
wer. 1.10
wer. 1.12
Pobranie z Geoportalu ortofotomapy odpowiadającego arkuszowi mapy w układzie współrzędnych PL-2000 oraz skali 1:10000, 1:5000 lub 1:2000.

Plik instalacyjny wer. 1.10 - plik dla platformy .Net Framework 2, 3 lub 3.5, 500 kb

Plik instalacyjny wer. 1.12 - plik dla platformy .Net Framework 4 i wyższych, 968 kb

Dokumentacja programu - plik pdf, 650 kb
UltraNET
wer. 1.16
Wyrównanie sieci geodezyjnych: wektorowych GNSS, poziomych, zintegrowanych lub niwelacyjnych dla osnów szczegółowych, pomiarowych i realizacyjnych.

Plik instalacyjny - plik dla platformy .Net Framework 2, 3 lub 3.5, 0.7 Mb

Plik instalacyjny - plik dla platformy .Net Framework 4 i wyższych, 0.8 Mb

Dokumentacja programu - plik pdf, 360 kb

Uwaga - instalator programu umieszcza w folderze programu również przykłady danych wejściowych dla różnych rodzajów sieci, co umożliwia użytkownikowi testy praktyczne
GeoKonwerter
wer. 1.22
wer. 1.24
Przeliczenia współrzędnych, transformacje współrzędnych i wysokości oraz podgląd lokalizacji punktów w serwisie Google Earth.

Plik instalacyjny wer. 1.22 - plik dla platformy .Net Framework 2, 3 lub 3.5, 1.4 Mb

Plik instalacyjny wer. 1.24 - plik dla platformy .Net Framework 4 i wyższych, 1.9 Mb

Dokumentacja programu - plik pdf, 940 kb

NiSAT
wer. 1.02
Kompleksowe opracowanie numeryczne w zakresie niwelacji satelitarnej. Umożliwia między innymi konwersję wektorów GPS na przewyższenia normalne oraz wyrównanie sieci niwelacyjnych złożonych z przewyższeń satelitarnych i/lub geometrycznych.

Plik instalacyjny - plik dla platformy .Net Framework 2, 3 lub 3.5, 0.9 Mb

Plik instalacyjny - plik dla platformy .Net Framework 4 i wyższych, 1.5 Mb

Dokumentacja programu - plik pdf, 837 kb

Uwaga - instalator programu umieszcza w folderze programu również podkatalog Dane testowe, gdzie umieszczono dane wyjściowe dla przykładowych trzech projektów obliczonych przy pomocy programu. Załączony opis tych przykładów umożliwia wykonanie testów praktycznych i zapoznanie się ze sposobem wykorzystania programu do obliczeń.
H2H-pl
wer. 1.36
wer. 1.38
Przeliczanie wysokości pomiędzy układami Kronsztadt '86, Kronsztadt '60, PL-EVRF2007-NH oraz wysokości elipsoidalnych na wysokości normalne.

Plik instalacyjny wer. 1.36 - plik dla platformy .Net Framework 2, 3 lub 3.5, 744 kb

Plik instalacyjny wer. 1.38 - plik dla platformy .Net Framework 4 i wyższych, 1.1 Mb

Dokumentacja programu - plik pdf, 103 kb
ETRF2000
wer. 1.01
Program do zastosowań geodezyjnych, zwłaszcza użytkowników sieci ASG-EUPOS, w zakresie wzajemnych przeliczeń współrzędnych pomiędzy układami odniesienia
PL-ETRF2000 i PL-ETRF89

Plik instalacyjny - plik dla platformy .Net Framework 2, 3 lub 3.5, 770 kb

Plik instalacyjny - plik dla platformy .Net Framework 4 i wyższych, 854 kb

Dokumentacja programu - plik pdf, 100 kb
AutoKalibrator
wer. 1.10
Kalibracja dowolnej mapy topograficznej na podstawie jej godła oraz pakiet funkcji dodatkowych pomocnych w korzystaniu z map analogowych.

Plik instalacyjny - plik dla platformy .Net Framework 2, 3 lub 3.5, 669 kb

Dokumentacja programu - plik pdf, 508 kb
Trans NMT
wer. 1.20
Konwersja plików numerycznego modelu terenu (NMT) z układu współrzędnych PL-1992 do układu PL-2000, w szczególności plików typu ASCII XYZ GRID z Geoportalu.
Ewentualne rozrzedzenie siatki punktów w pliku wynikowym.

Plik instalacyjny - plik dla platformy .Net Framework 4 i wyższych, 740 kb


Programy wymagają aby na komputerze PC była zainstalowana platforma Microsoft .Net Framework.
W zależności od systemu Windows i jego konfiguracji na komputerze zazwyczaj jest zainstalowany jakiś wariant takiej platformy (a często nawet kilka jej wersji) ze względu na wymagania innych aplikacji. Microsoft udostępnia dwie "rodziny" platformy .Net Framework, które istotnie różnią się funkcjonalnościami z punktu widzenia aplikacji użytkowych:

W związku z powyższym pliki instalacyjne programów zazwyczaj zamieszczono również w dwóch wersjach. Ale jest tak nie zawsze, proszę zwrócić uwagę, że niektóre nowsze wersje programów są skompilowane tylko pod platformę .Net Framework ≥ 4.0. Użytkownik powinien skorzystać z właściwej wersji w zależności od konfiguracji swojego komputara.

Dla komputerów z systemem Windows 8 lub Windows 10 prawdopodobnie właściwa będzie wersja instalatora przeznaczona dla .Net Framework 4. Jednakże na takim komputerze będzie działała również wersja przeznaczona dla niższych wersji .Net Framework pod warunkiem, że na tym komputerze zainstalowana i aktywna będzie platforma .Net Framework 2, 3 lub 3.5.

W przypadku systemów Windows 8 i 10 razem z .Net Framework wersja 4 zazwyczaj preinstalowana jest również .Net Framework w wersji 3.5, ale nie zawsze jest ona też aktywowana. Jeżeli chcemy korzystać z programu opartego na niższej platformie .Net potrzebne może być włączenie w systemie platformy .Net Framework 3.5. Można tego dokonać w Panelu sterowania - opcja Programy > Włącz lub wyłącz funkcje systemu Windows (o ile wcześniej nie było to zrobione).

Należy tu zaznaczyć kwadrat wyboru dotyczący .Net Framework 3.5 i wcisnąć przycisk OK.


Próba uruchomienia jakiegoś wyżej wybranego programu przy braku zainstalowanej wymaganej platformy .Net Framework będzie bezskuteczna - zwykle pojawia się komunikat o błędzie systemowym. Niżej pokazano przykłady takich komunikatów awaryjnych, które pochodzą z różnych wersji systemu WindowsNależy unikać instalowania programu na dysku C: , a w szczególności w folderze C:\Program Files (x86), ponieważ w wielu konfiguracjach są to miejsca chronione systemowo, więc mogą objawić się problemy z zapisem plików tworzonych przez program (zwłaszcza jeśli nie posiadamy pełnych praw administratora). Podczas instalacji setup programu umożliwia w sekcji "Katalog docelowy" wybór docelowej ścieżki lokalizacji programu, która domyślnie jest ustawiona na dysk C:. Wskazane jest wówczas wybranie innej lokalizacji (zwykle możliwe jest D:).

W przypadku systemu Windows 10 ekran programu może mieć inną kolorystykę, niż pokazują to zrzuty ekranu prezentowane na tej stronie. W szczególności dotyczy to paska tytułu programu, który zamiast koloru niebieskiego może mieć kolor biały.
Przyczyną są indywidualne ustawienia konfiguracyjne ekranu naszego komputera, które można zmienić co spowoduje przywrócenie zaplanowanej estetyki interfejsu. W tym celu na ekranie komputera należy wykonać "prawy klik" i wybrać opcję Personalizuj. Następnie przejść na zakładkę Kolory, gdzie należy wybrać z palety preferowany kolor, a następnie zaznaczyć kwadrat Paski tytułu.
Podobnie może być również w przypadku niektórych instalacji systemu Windows 8. Niektóre problemy może rozwiązać "prawy klik" na ikonie programu oraz wybranie opcji Rozwiąż problemy ze zgodnością.


Plik instalacyjny programu (setup) umieszcza w katalogu programu również jego dokumentację (instrukcję obsługi) w formacie pdf, która jest dostępna z poziomu menu programu, pod warunkiem że komputer jest wyposażony w aplikację typu Adobe Reader. Jęśli nie chcemy instalować programu, a tylko zapoznać się z jego dokumentacją, to stosowny plik dokumentacji może być pobrany powyżej niezależnie.

Bezpośrednio po zainstalowaniu programu dostępne są wyłącznie funkcje przewidziane dla wersji demo lub istnieje czasowe ograniczenie działania. Program może uzyskać pełną funkcjonalność po jednorazowym wpisaniu klucza licencyjnego.

Copyright© NUMERUS Wiesław Kozakiewicz www.numerus.net.pl