---------------------------------------------------------------------------------------------
 | WYRÓWNANIE ŚCISŁE SIECI NIWELACYJNEJ                                 | Program UltraNET   |
 |                                                                      | www.numerus.net.pl |
 ---------------------------------------------------------------------------------------------

  OBIEKT:
  Data obliczeń: 2021-03-09 09:22:01

  -------------------------------------------------------------
  |         PARAMETRY LICZBOWE SIECI                          |
  |-----------------------------------------------------------|
  |  Liczba wszystkich punktów sieci               =  6       |
  |         w tym punkty stałe:                    =  2       |
  |                                                           |
  |  Liczba obserwacji przewyższeń                 =  5       |
  |  Nadwymiarowość układu obserwacyjnego          =  1       |
  |                                                           |
  |  Błędy a'priori:                                          |
  |   błąd pomiaru niwelacji geometrycznej [mm/km] =  3.0     |
  |   współczynnik skalowania jednostki błędu      =  1.0     |
  |   w pliku DeltaHb.txt                                     |
  |   błąd stały niwelacji satelitarnej [mm]       =  4.0     |
  |   błąd względny niwelacji satelitarnej [mm/km] =  1.5     |
  -------------------------------------------------------------

     ----------------------------------
     |    PUNKTY NAWIĄZANIA SIECI     |
     |--------------------------------|
     |     Numer p-tu |       H       |
     |----------------+---------------|
     |            1083|      187.4310 |
     |            1020|      172.8300 |
     ----------------------------------

  ----------------------------------------------------------------
  |         KONTROLA ZBIEŻNOŚCI PROCESU ITERACYJNEGO             |
  |--------------------------------------------------------------|
  | Numer iteracji | Max. przyrost niewiadomej |        Mo       |
  |----------------+---------------------------+-----------------|
  |        1       |         0.00715           |      1.01692    |
  |        2       |         0.00000           |      1.01692    |
  ----------------------------------------------------------------

 -------------------------------------------------------------------------------------------
 |              WYNIKI WYRÓWNANIA OBSERWACJI                                               |
 |-----------------------------------------------------------------------------------------|
 |          PLANY PRZEWYŻSZEŃ      |     OBSERWACJE   |OBSERWACJE WYRÓWN.| POPRAWKI |      |
 |---------------------------------+------------------+------------------+----------|      |
 |         #I     |        #K      |  dH_dane |  mdH  | dH_wyrów.|   mV  |     V    | V/mV |
 |----------------+----------------+----------+-------+----------+-------+----------|------|
 |            1138|            1071|   -4.2404| 0.0020|   -4.2407| 0.0018|   -0.0003|  0.2 |
 |          1083ex|            1083|   -0.2610| 0.0020|   -0.2607| 0.0018|    0.0003|  0.2 |
 |          1071ex|            1071|   -0.4260| 0.0020|   -0.4257| 0.0018|    0.0003|  0.2 |
 |          1083ex|            1138|  -28.8091| 0.0075|  -28.8137| 0.0067|   -0.0046|  0.7 |
 |          1071ex|            1020|   17.7742| 0.0094|   17.7670| 0.0084|   -0.0072|  0.9 |
 -------------------------------------------------------------------------------------------

 {Błędy mV zostały obliczone na podstawie twierdzenia Otrębskiego}

      ----------------------------------------------
      |        WYKAZ WYRÓWNANYCH WYSOKOŚCI         |
      |--------------------------------------------|
      |    NUMER PUNKTU |       H     |   mH  |Ref.|
      |-----------------+-------------+-------+----|
      |            1071 |     154.6373| 0.0062|    |
      |            1138 |     158.8780| 0.0062|    |
      |          1071ex |     155.0630| 0.0063|    |
      |          1083ex |     187.6917| 0.0020|    |
      |            1083 |     187.4310| 0.0000| S  |
      |            1020 |     172.8300| 0.0000| S  |
      ----------------------------------------------

 Skróty i oznaczenia:
 S - punkt stanowiący wysokościowe nawiązanie sieci

      ---------------------------------------------------------------
      |             OCENA DOKŁADNOŚCI SIECI                         |
      |-------------------------------------------------------------|
      |                                                             |
      |  Błąd średni typowego spostrzeżenia Mo    = 1.0169          |
      |  (do [pvv] nie wliczane ew. obserwacje                      |
      |   między punktami stałymi)                                  |
      |                                                             |
      |  Błąd przeciętny wysokości punktu         =  0.0052         |
      |  Błąd maksymalny wysokości punktu         =  0.0063         |
      |             {dla punktu: 1071ex }                           |
      |                                                             |
      |  Przeciętna poprawka do obserwacji        =  -0.0023        |
      |  Maksymalna poprawka do obserwacji        =  0.0072         |
      |           {dla obserwacji: 1071ex-1020 }                    |
      |                                                             |
      ---------------------------------------------------------------