---------------------------------------------------------------------------------------------
 | WYRÓWNANIE ŚCISŁE SIECI POZIOMEJ                                     | Program UltraNET   |
 | Układ współrzędnych: PL-2000                                         | www.numerus.net.pl |
 | Południk centralny - 21 stopni                                       |                    |
 ---------------------------------------------------------------------------------------------

  OBIEKT: OSNOWA EWIDENCYJNA
  Data obliczeń: 2021-01-09 17:50:05

  -------------------------------------------------------------
  |         PARAMETRY LICZBOWE SIECI                          |
  |-----------------------------------------------------------|
  |  Liczba wszystkich punktów sieci               =  96      |
  |         w tym: stałe (XY bezbłędne)            =  8       |
  |                stałe ruchome (mp a'priori)     =  4       |
  |                                                           |
  |  Liczba  obserwacji ogółem                     =  231     |
  |          w tym: pseudoobserwacji GNSS          =  0       |
  |                 długości klasycznych           =  109     |
  |                 kątów                          =  122     |
  |  Nadwymiarowość układu obserwacyjnego          =  63      |
  |                                                           |
  |  Błędy a'priori:                                          |
  |             stały pomiaru długości [mm]        =  40.0    |
  |             względny pomiaru długości [mm/km]  =  50.0    |
  |             pomiaru kąta [cc]                  =  95.0    |
  |                                                           |
  |  Średnia wysokość obiektu n.p.m  [m]           =  100.0   |
  -------------------------------------------------------------

  -------------------------------------------------------------------------
  |                  PUNKTY NAWIĄZANIA SIECI                              |
  |-----------------------------------------------------------------------|
  |     Numer p-tu |     X/B/x2000 |     Y/L/y2000 |       Z       |  mp  |
  |----------------+---------------+---------------+---------------+------|
  |               3|    5733080.290|    7527133.710|       -       | 0.0  |
  |               4|    5733263.130|    7527087.470|       -       | 0.0  |
  |              12|    5734773.450|    7527564.470|       -       | 0.0  |
  |              13|    5734857.170|    7527421.170|       -       | 0.0  |
  |              30|    5735966.580|    7528217.140|       -       | 0.0  |
  |              41|    5734113.000|    7528110.920|       -       | 0.0  |
  |             118|    5735798.940|    7528194.840|       -       | 0.0  |
  |             209|    5734076.550|    7527905.450|       -       | 0.0  |
  |              17|    5735294.380|    7527204.570|       -       | 0.050|
  |              18|    5735538.430|    7527280.160|       -       | 0.050|
  |              48|    5733591.990|    7527931.840|       -       | 0.050|
  |              51|    5733520.620|    7527791.150|       -       | 0.050|
  -------------------------------------------------------------------------

  ----------------------------------------------------------------
  |         KONTROLA ZBIEŻNOŚCI PROCESU ITERACYJNEGO             |
  |--------------------------------------------------------------|
  | Numer iteracji | Max. przyrost niewiadomej |        Mo       |
  |----------------+---------------------------+-----------------|
  |        1       |         0.97222           |      1.01212    |
  |        2       |         0.00209           |      1.01270    |
  |        3       |         0.00000           |      1.01270    |
  ----------------------------------------------------------------

 ----------------------------------------------------------------------------------
 |           WYNIKI WYRÓWNANIA DŁUGOŚCI KLASYCZNYCH                               |
 |--------------------------------------------------------------------------------|
 |                                 | DŁUGOŚCI OBSERW.| DŁUGOŚCI WYRÓWN.|          |
 |           PLANY BOKÓW           |  (zredukowane)  |  (zredukowane)  | POPRAWKI |
 |---------------------------------+-----------------+-----------------+----------|
 |          #I    |          #K    |  DL_dane |  mDL | DL_wyrów.|  mV  |    V_DL  |
 |----------------+----------------+----------+------+----------+------+----------|
 |              38|              39|  166.3853|0.0409| 166.41675|0.0351|   0.0314 |
 |              39|              40|  132.5383|0.0405| 132.57103|0.0348|   0.0327 |
 |              40|              41|  159.5360|0.0408| 159.57240|0.0350|   0.0364 |
 |              41|              42|  184.3338|0.0410| 184.35984|0.0352|   0.0260 |
 |              42|              43|  103.0409|0.0403| 103.07230|0.0346|   0.0314 |
 |              43|              44|  109.6404|0.0404| 109.66825|0.0347|   0.0279 |
 |              44|              46|  160.5859|0.0408| 160.60442|0.0350|   0.0185 |
 |              46|              48|  179.2842|0.0410| 179.30298|0.0352|   0.0188 |
 |              48|              51|  157.7861|0.0408| 157.77333|0.0350|  -0.0128 |
 |              51|              55|  287.5746|0.0425| 287.56013|0.0365|  -0.0145 |
 |              55|               1|  216.6308|0.0414| 216.62675|0.0355|  -0.0040 |
 |               1|               2|  185.5836|0.0411| 185.56785|0.0353|  -0.0158 |
 |               2|               3|  112.5900|0.0404| 112.57516|0.0347|  -0.0148 |
 |               3|               4|  188.5833|0.0411| 188.59640|0.0353|   0.0131 |
 |               4|               5|  172.4847|0.0409| 172.48705|0.0351|   0.0023 |
 |               5|               6|  197.4825|0.0412| 197.48508|0.0354|   0.0026 |
 |               6|               7|  202.4320|0.0413| 202.43479|0.0354|   0.0028 |
 |               7|               8|  274.9756|0.0423| 274.95265|0.0363|  -0.0229 |
 |               8|               9|  266.8763|0.0422| 266.86721|0.0362|  -0.0091 |
 |               9|              10|  335.4703|0.0434| 335.48347|0.0372|   0.0132 |
 |              10|              11|  196.8826|0.0412| 196.88259|0.0354|   0.0000 |
 |              11|              12|  168.1351|0.0409| 168.13512|0.0351|   0.0000 |
 |              12|              13|  165.9853|0.0409| 165.96364|0.0351|  -0.0217 |
 |              13|              14|  135.8880|0.0406| 135.89733|0.0348|   0.0093 |
 |              14|              15|  214.3310|0.0414| 214.34516|0.0355|   0.0142 |
 |              15|              16|  142.7373|0.0406| 142.76412|0.0348|   0.0268 |
 |              16|             128|  179.0841|0.0410| 179.11065|0.0352|   0.0265 |
 |             128|              20|  198.9324|0.0412| 198.98199|0.0354|   0.0496 |
 |              20|              21|  174.3446|0.0409| 174.39601|0.0351|   0.0514 |
 |              21|              22|  136.3479|0.0406| 136.39855|0.0348|   0.0507 |
 |              22|              23|   80.1429|0.0402|  80.13669|0.0345|  -0.0062 |
 |              23|              24|  129.9385|0.0405| 129.96770|0.0348|   0.0292 |
 |              24|              25|  112.2401|0.0404| 112.26916|0.0347|   0.0291 |
 |              25|              26|   94.2417|0.0403|  94.25516|0.0346|   0.0135 |
 |              26|              27|  125.6389|0.0405| 125.66544|0.0348|   0.0265 |
 |              27|              28|  201.8822|0.0413| 201.90004|0.0354|   0.0178 |
 |              28|              29|  192.2831|0.0411| 192.30141|0.0353|   0.0183 |
 |              29|              30|  125.2890|0.0405| 125.30747|0.0348|   0.0185 |
 |              30|             118|  169.1351|0.0409| 169.11670|0.0351|  -0.0184 |
 |             118|             117|  194.5329|0.0412| 194.58235|0.0354|   0.0494 |
 |             117|              33|  162.6357|0.0408| 162.67530|0.0350|   0.0396 |
 |              33|              34|  146.4371|0.0407| 146.47329|0.0349|   0.0362 |
 |              34|              35|  208.9816|0.0413| 209.02166|0.0354|   0.0401 |
 |              35|              36|  221.6305|0.0415| 221.67101|0.0356|   0.0405 |
 |              36|              37|  211.6213|0.0414| 211.67509|0.0355|   0.0538 |
 |              37|              38|  163.7356|0.0408| 163.77846|0.0350|   0.0429 |
 |              10|             109|  121.4392|0.0405| 121.44451|0.0348|   0.0053 |
 |             109|             105|  115.3398|0.0404| 115.34505|0.0347|   0.0052 |
 |             105|             204|  154.7363|0.0407| 154.74865|0.0349|   0.0124 |
 |             204|             207|  210.8314|0.0414| 210.83914|0.0355|   0.0077 |
 |             207|              38|  204.6020|0.0413| 204.61990|0.0354|   0.0179 |
 |              16|              17|  138.6877|0.0406| 138.69496|0.0348|   0.0073 |
 |              17|              18|  255.4774|0.0420| 255.48611|0.0360|   0.0087 |
 |              18|              19|  148.9868|0.0407| 148.97487|0.0349|  -0.0119 |
 |              19|              20|  120.0894|0.0404| 120.07457|0.0347|  -0.0148 |
 |               7|              70|  144.8971|0.0407| 144.90074|0.0349|   0.0036 |
 |              70|              71|  108.6403|0.0404| 108.63774|0.0347|  -0.0026 |
 |              71|               8|  202.1820|0.0413| 202.17153|0.0354|  -0.0105 |
 |               1|             100|  122.2192|0.0405| 122.19739|0.0348|  -0.0218 |
 |             100|             101|  154.8863|0.0407| 154.89367|0.0349|   0.0074 |
 |             101|             102|  170.4849|0.0409| 170.45922|0.0351|  -0.0257 |
 |             102|             103|  200.1823|0.0412| 200.15627|0.0354|  -0.0260 |
 |             103|             104|  218.9806|0.0415| 218.95420|0.0356|  -0.0264 |
 |             104|             105|  198.7824|0.0412| 198.75716|0.0354|  -0.0252 |
 |               7|             155|   63.2944|0.0401|  63.28080|0.0344|  -0.0136 |
 |             155|             154|  140.5875|0.0406| 140.55827|0.0348|  -0.0292 |
 |             154|             153|  163.2855|0.0408| 163.26040|0.0350|  -0.0251 |
 |             153|             100|  212.2812|0.0414| 212.25537|0.0355|  -0.0258 |
 |               9|             159|  152.2865|0.0407| 152.31973|0.0349|   0.0332 |
 |             159|             158|  172.6847|0.0409| 172.71801|0.0351|   0.0333 |
 |             158|             157|  189.7832|0.0411| 189.81690|0.0353|   0.0337 |
 |             157|             156|  175.7844|0.0410| 175.81783|0.0352|   0.0334 |
 |             156|             101|   75.7933|0.0402|  75.81976|0.0345|   0.0265 |
 |              55|             200|  173.9846|0.0409| 173.97991|0.0351|  -0.0047 |
 |             200|             201|  209.3815|0.0413| 209.37833|0.0354|  -0.0032 |
 |             201|             202|  183.3838|0.0410| 183.38074|0.0352|  -0.0031 |
 |             202|             203|  207.9816|0.0413| 207.97920|0.0354|  -0.0024 |
 |             203|             204|  168.9851|0.0409| 169.00930|0.0351|   0.0242 |
 |             210|             203|  126.3388|0.0405| 126.38427|0.0348|   0.0455 |
 |              48|             212|  167.1353|0.0409| 167.18097|0.0351|   0.0457 |
 |             212|             211|  197.9325|0.0412| 197.97857|0.0354|   0.0461 |
 |             211|             210|  191.6031|0.0411| 191.64991|0.0353|   0.0468 |
 |              41|             209|  208.6516|0.0413| 208.67804|0.0354|   0.0264 |
 |             209|             208|  154.1864|0.0407| 154.19347|0.0349|   0.0071 |
 |             208|             207|  197.3826|0.0412| 197.38999|0.0354|   0.0074 |
 |             105|             106|  143.5873|0.0406| 143.60672|0.0348|   0.0194 |
 |             106|             107|  171.7848|0.0409| 171.80350|0.0351|   0.0187 |
 |             107|             108|   88.4922|0.0402|  88.51016|0.0345|   0.0180 |
 |             108|             110|   78.7930|0.0402|  78.81174|0.0345|   0.0187 |
 |             110|             111|   64.1943|0.0401|  64.21223|0.0344|   0.0179 |
 |             111|             112|   87.0923|0.0402|  87.11104|0.0345|   0.0187 |
 |             112|             113|  157.9860|0.0408| 158.00161|0.0350|   0.0156 |
 |             113|             114|  171.3849|0.0409| 171.39429|0.0351|   0.0094 |
 |             114|             115|  228.7798|0.0416| 228.79220|0.0357|   0.0124 |
 |             115|             116|  153.9864|0.0407| 153.99890|0.0349|   0.0125 |
 |             116|             117|  168.2852|0.0409| 168.29666|0.0351|   0.0115 |
 |             204|             205|  166.4853|0.0409| 166.46650|0.0351|  -0.0188 |
 |             205|             206|  200.9823|0.0412| 200.96986|0.0354|  -0.0124 |
 |             206|            206a|  173.9846|0.0409| 173.96917|0.0351|  -0.0154 |
 |            206a|              36|  184.0838|0.0410| 184.06328|0.0352|  -0.0205 |
 |             128|             127|  161.4957|0.0408| 161.48313|0.0350|  -0.0126 |
 |             127|             126|  131.8883|0.0405| 131.88645|0.0348|  -0.0018 |
 |             126|             113|   91.5919|0.0403|  91.59106|0.0346|  -0.0008 |
 |             126|             125|  152.7865|0.0407| 152.76663|0.0349|  -0.0199 |
 |             125|             124|  135.5880|0.0406| 135.56816|0.0348|  -0.0198 |
 |             124|             123|  182.6839|0.0410| 182.66376|0.0352|  -0.0201 |
 |             123|             122|  166.4853|0.0409| 166.46618|0.0351|  -0.0191 |
 |              22|            122a|  200.2823|0.0412| 200.29716|0.0354|   0.0149 |
 |            122a|             122|  124.9890|0.0405| 124.99961|0.0348|   0.0106 |
 ----------------------------------------------------------------------------------

 ---------------------------------------------------------------------------------------------
 |           WYNIKI WYRÓWNANIA OBSERWACJI KĄTOWYCH                                           |
 |-------------------------------------------------------------------------------------------|
 |                                                  |  KĄTY OBSERW. |  KĄTY WYRÓWN. |        |
 |                    PLANY KĄTÓW                   | (zredukowane) | (zredukowane) |POPRAWKI|
 |--------------------------------------------------+---------------+------------------------|
 |                |                |                | KĄT_dany| mKt | KĄT_wyr.|  mV |   V_Kt |
 |          #L    |          #C    |          #P    |  [ g ]  |[cc] |  [ g ]  | [cc]|   [cc] |
 |----------------+----------------+----------------+---------+-----+---------+-----+--------|
 |              40|              39|              38|194.41879| 95.0|194.41790| 81.5|   -8.9 |
 |              41|              40|              39|188.25709| 95.0|188.25850| 81.5|   14.1 |
 |              42|              41|              40|222.36199| 95.0|222.36412| 81.5|   21.3 |
 |              43|              42|              41|164.99529| 95.0|165.00049| 81.5|   52.0 |
 |              44|              43|              42|225.47220| 95.0|225.47767| 81.5|   54.7 |
 |              46|              44|              43|107.05490| 95.0|107.06182| 81.5|   69.2 |
 |              48|              46|              44|200.18520| 95.0|200.18849| 81.5|   32.9 |
 |              51|              48|              46|199.83800| 95.0|199.83352| 81.5|  -44.8 |
 |              55|              51|              48|200.05580| 95.0|200.04795| 81.5|  -78.5 |
 |               1|              55|              51|199.92730| 95.0|199.92257| 81.5|  -47.3 |
 |               2|               1|              55|225.18519| 95.0|225.18094| 81.5|  -42.5 |
 |               3|               2|               1|188.27780| 95.0|188.27366| 81.5|  -41.4 |
 |               4|               3|               2| 72.44810| 95.0| 72.44430| 81.5|  -38.0 |
 |               5|               4|               3|201.31231| 95.0|201.30615| 81.5|  -61.6 |
 |               6|               5|               4|198.58121| 95.0|198.57630| 81.5|  -49.1 |
 |               7|               6|               5|198.52101| 95.0|198.51752| 81.5|  -34.9 |
 |               8|               7|               6|200.97691| 95.0|200.97084| 81.5|  -60.7 |
 |               9|               8|               7|134.94371| 95.0|134.94117| 81.5|  -25.4 |
 |              10|               9|               8|200.35191| 95.0|200.34941| 81.5|  -25.0 |
 |              11|              10|               9|199.85191| 95.0|199.85005| 81.5|  -18.6 |
 |              12|              11|              10|200.42871| 95.0|200.42601| 81.5|  -27.0 |
 |              13|              12|              11|315.63580| 95.0|315.63238| 81.5|  -34.2 |
 |              14|              13|              12|207.94780| 95.0|207.94643| 81.5|  -13.7 |
 |              15|              14|              13|189.05990| 95.0|189.06155| 81.5|   16.5 |
 |              16|              15|              14|118.66481| 95.0|118.67087| 81.5|   60.6 |
 |             128|              16|              15|113.95560| 95.0|113.95374| 81.5|  -18.6 |
 |              20|             128|              16|274.02540| 95.0|274.01937| 81.5|  -60.3 |
 |              21|              20|             128|192.84661| 95.0|192.84429| 81.5|  -23.2 |
 |              22|              21|              20|200.23271| 95.0|200.23241| 81.5|   -3.0 |
 |              23|              22|              21|311.26050| 95.0|311.26269| 81.5|   21.9 |
 |              24|              23|              22|106.62280| 95.0|106.62707| 81.5|   42.7 |
 |              25|              24|              23|199.97590| 95.0|199.98123| 81.5|   53.3 |
 |              26|              25|              24|109.43830| 95.0|109.44454| 81.5|   62.4 |
 |              27|              26|              25|304.20990| 95.0|304.21390| 81.5|   40.0 |
 |              28|              27|              26|104.33670| 95.0|104.34237| 81.5|   56.7 |
 |              29|              28|              27|201.56670| 95.0|201.56793| 81.5|   12.3 |
 |              30|              29|              28|201.79380| 95.0|201.79088| 81.5|  -29.2 |
 |             118|              30|              29| 89.28800| 95.0| 89.28243| 81.5|  -55.7 |
 |             117|             118|              30|176.60899| 95.0|176.61184| 81.5|   28.5 |
 |              33|             117|             118|224.74999| 95.0|224.74954| 81.5|   -4.5 |
 |              34|              33|             117|175.04169| 95.0|175.04609| 81.5|   44.0 |
 |              35|              34|              33|236.17379| 95.0|236.17624| 81.5|   24.5 |
 |              36|              35|              34|180.13429| 95.0|180.13787| 81.5|   35.8 |
 |              37|              36|              35|204.28459| 95.0|204.28704| 81.5|   24.5 |
 |              38|              37|              36|226.17129| 95.0|226.16990| 81.5|  -13.9 |
 |              39|              38|              37|212.53489| 95.0|212.53802| 81.5|   31.3 |
 |             109|              10|               9| 99.38300| 95.0| 99.38251| 81.5|   -4.9 |
 |             105|             109|              10|199.77990| 95.0|199.77820| 81.5|  -17.0 |
 |             204|             105|             109|239.84810| 95.0|239.84525| 81.5|  -28.5 |
 |             207|             204|             105|240.87380| 95.0|240.87231| 81.5|  -14.9 |
 |              38|             207|             204|213.77310| 95.0|213.76882| 81.5|  -42.8 |
 |              39|              38|             207| 83.22690| 95.0| 83.21957| 81.5|  -73.3 |
 |              17|              16|              15|195.29501| 95.0|195.30218| 81.5|   71.7 |
 |              18|              17|              16|203.55771| 95.0|203.56136| 81.5|   36.5 |
 |              19|              18|              17| 38.59510| 95.0| 38.59582| 81.5|    7.2 |
 |              20|              19|              18|243.45620| 95.0|243.45809| 81.5|   18.9 |
 |              21|              20|              19|299.89810| 95.0|299.89995| 81.5|   18.5 |
 |              70|               7|               6|268.26640| 95.0|268.26449| 81.5|  -19.1 |
 |              71|              70|               7|160.73240| 95.0|160.72930| 81.5|  -31.0 |
 |               8|              71|              70|106.91670| 95.0|106.91268| 81.5|  -40.2 |
 |               9|               8|              71|200.00931| 95.0|200.00555| 81.5|  -37.6 |
 |             100|               1|              55| 69.45830| 95.0| 69.45541| 81.5|  -28.9 |
 |             101|             100|               1|196.00931| 95.0|196.00643| 81.5|  -28.8 |
 |             102|             101|             100|198.75781| 95.0|198.75196| 81.5|  -58.5 |
 |             103|             102|             101|199.05341| 95.0|199.05523| 81.5|   18.2 |
 |             104|             103|             102|199.60651| 95.0|199.60861| 81.5|   21.0 |
 |             105|             104|             103|188.23611| 95.0|188.23855| 81.5|   24.4 |
 |             204|             105|             104|108.45370| 95.0|108.45006| 81.5|  -36.4 |
 |             155|               7|               6| 67.83740| 95.0| 67.84333| 81.5|   59.3 |
 |             154|             155|               7|147.35650| 95.0|147.36097| 81.5|   44.7 |
 |             153|             154|             155|221.79629| 95.0|221.79980| 81.5|   35.1 |
 |             100|             153|             154|200.07189| 95.0|200.07297| 81.5|   10.8 |
 |             101|             100|             153|344.08800| 95.0|344.08591| 81.5|  -20.9 |
 |             159|               9|               8| 69.35260| 95.0| 69.35506| 81.5|   24.6 |
 |             158|             159|               9|202.65809| 95.0|202.66124| 81.5|   31.5 |
 |             157|             158|             159|199.39429| 95.0|199.39842| 81.5|   41.3 |
 |             156|             157|             158|200.94439| 95.0|200.94955| 81.5|   51.6 |
 |             101|             156|             157|227.31940| 95.0|227.32558| 81.5|   61.8 |
 |             102|             101|             156|344.30560| 95.0|344.31307| 81.5|   74.7 |
 |             200|              55|              51| 74.90520| 95.0| 74.89668| 81.5|  -85.2 |
 |             201|             200|              55|191.97751| 95.0|191.97079| 81.5|  -67.2 |
 |             202|             201|             200|199.67981| 95.0|199.67534| 81.5|  -44.7 |
 |             203|             202|             201|196.55561| 95.0|196.55312| 81.5|  -24.9 |
 |             204|             203|             202|182.74541| 95.0|182.74519| 81.5|   -2.2 |
 |             207|             204|             203|154.52311| 95.0|154.52002| 81.5|  -30.9 |
 |             204|             203|             210|137.12041| 95.0|137.12146| 81.5|   10.5 |
 |             212|              48|              46|100.93520| 95.0|100.93894| 81.5|   37.4 |
 |             211|             212|              48|198.08801| 95.0|198.09053| 81.5|   25.2 |
 |             210|             211|             212|218.02311| 95.0|218.02397| 81.5|    8.6 |
 |             203|             210|             211|191.54631| 95.0|191.54768| 81.5|   13.7 |
 |             209|              41|              40|101.20220| 95.0|101.20339| 81.5|   11.9 |
 |             208|             209|              41|106.03630| 95.0|106.03075| 81.5|  -55.5 |
 |             207|             208|             209|198.86571| 95.0|198.86126| 81.5|  -44.5 |
 |              38|             207|             208|128.01171| 95.0|128.00863| 81.5|  -30.8 |
 |             106|             105|             104|210.51391| 95.0|210.52109| 81.5|   71.8 |
 |             107|             106|             105|169.59261| 95.0|169.60011| 81.5|   75.0 |
 |             108|             107|             106|198.99540| 95.0|199.00191| 81.5|   65.1 |
 |             110|             108|             107|209.08330| 95.0|209.08928| 81.5|   59.8 |
 |             111|             110|             108|191.51390| 95.0|191.51959| 81.5|   56.9 |
 |             112|             111|             110|208.39600| 95.0|208.40132| 81.5|   53.2 |
 |             113|             112|             111|256.18270| 95.0|256.18770| 81.5|   50.0 |
 |             114|             113|             112|116.97851| 95.0|116.98515| 81.5|   66.4 |
 |             115|             114|             113|223.97271| 95.0|223.97978| 81.5|   70.7 |
 |             116|             115|             114|210.81231| 95.0|210.81845| 81.5|   61.4 |
 |             117|             116|             115|182.84511| 95.0|182.85090| 81.5|   57.9 |
 |              33|             117|             116| 32.99540| 95.0| 33.00034| 81.5|   49.4 |
 |             205|             204|             105|268.33090| 95.0|268.33100| 81.5|    1.0 |
 |             206|             205|             204|233.11571| 95.0|233.11466| 81.5|  -10.5 |
 |            206a|             206|             205|186.54851| 95.0|186.54466| 81.5|  -38.5 |
 |              36|            206a|             206|159.85111| 95.0|159.84527| 81.5|  -58.4 |
 |              37|              36|            206a| 51.32330| 95.0| 51.31718| 81.5|  -61.2 |
 |             127|             128|              16|198.54880| 95.0|198.55112| 81.5|   23.2 |
 |             126|             127|             128|173.77310| 95.0|173.77873| 81.5|   56.3 |
 |             113|             126|             127|209.45370| 95.0|209.45486| 81.5|   11.6 |
 |             114|             113|             126|264.53460| 95.0|264.53632| 81.5|   17.2 |
 |             125|             126|             127|288.06730| 95.0|288.07481| 81.5|   75.1 |
 |             124|             125|             126|206.56481| 95.0|206.57254| 81.5|   77.3 |
 |             123|             124|             125|205.20621| 95.0|205.21390| 81.5|   76.9 |
 |             122|             123|             124|213.83801| 95.0|213.84538| 81.5|   73.7 |
 |            122a|              22|              21|150.45830| 95.0|150.45597| 81.5|  -23.3 |
 |             122|            122a|              22|184.29850| 95.0|184.29382| 81.5|  -46.8 |
 |             123|             122|            122a| 84.19710| 95.0| 84.19062| 81.5|  -64.8 |
 ---------------------------------------------------------------------------------------------

 -----------------------------------------------------------------------------
 |                   WYKAZ WYRÓWNANYCH WSPÓŁRZĘDNYCH                         |
 |---------------------------------------------------------------------------|
 |    NUMER PUNKTU |      X      |      Y       |   mP  |   mX  |   mY  |Ref.|
 |-----------------+-------------+--------------+-------+-------+-------+----|
 |               1 | 5733292.3287| 7527341.6092 | 0.0457| 0.0306| 0.0340|    |
 |               2 | 5733151.1245| 7527221.2065 | 0.0368| 0.0238| 0.0281|    |
 |               5 | 5733429.4495| 7527041.7579 | 0.0421| 0.0365| 0.0209|    |
 |               6 | 5733620.9960| 7526993.6922 | 0.0580| 0.0463| 0.0349|    |
 |               7 | 5733818.4373| 7526949.0071 | 0.0646| 0.0490| 0.0422|    |
 |               8 | 5734085.6510| 7526884.2320 | 0.0731| 0.0539| 0.0493|    |
 |               9 | 5734274.5957| 7527072.6943 | 0.0670| 0.0466| 0.0481|    |
 |              10 | 5734513.4181| 7527308.3063 | 0.0505| 0.0349| 0.0366|    |
 |              11 | 5734653.2478| 7527446.9078 | 0.0397| 0.0278| 0.0283|    |
 |              14 | 5734910.5812| 7527296.2087 | 0.0388| 0.0210| 0.0326|    |
 |              15 | 5735027.2828| 7527116.4183 | 0.0528| 0.0405| 0.0339|    |
 |              16 | 5735164.3896| 7527156.2093 | 0.0469| 0.0355| 0.0307|    |
 |              17 | 5735294.3759| 7527204.5812 | 0.0373| 0.0273| 0.0254| R  |
 |              18 | 5735538.4276| 7527280.1585 | 0.0409| 0.0276| 0.0302| R  |
 |              19 | 5735396.3710| 7527325.0297 | 0.0483| 0.0377| 0.0302|    |
 |              20 | 5735330.3457| 7527425.3221 | 0.0531| 0.0384| 0.0367|    |
 |              21 | 5735475.8592| 7527521.4459 | 0.0658| 0.0501| 0.0427|    |
 |              22 | 5735589.9419| 7527596.2102 | 0.0733| 0.0543| 0.0492|    |
 |              23 | 5735621.3857| 7527522.5001 | 0.0790| 0.0563| 0.0554|    |
 |              24 | 5735745.5824| 7527560.7985 | 0.0843| 0.0613| 0.0578|    |
 |              25 | 5735852.8568| 7527593.9132 | 0.0887| 0.0630| 0.0624|    |
 |              26 | 5735838.6729| 7527687.0950 | 0.0836| 0.0593| 0.0589|    |
 |              27 | 5735963.8861| 7527697.7469 | 0.0839| 0.0577| 0.0609|    |
 |              28 | 5735960.5235| 7527899.6189 | 0.0642| 0.0368| 0.0526|    |
 |              29 | 5735962.0568| 7528091.9142 | 0.0419| 0.0154| 0.0390|    |
 |              33 | 5735466.4665| 7528083.6183 | 0.0585| 0.0468| 0.0352|    |
 |              34 | 5735338.1239| 7528013.0308 | 0.0682| 0.0523| 0.0437|    |
 |              35 | 5735129.5493| 7528026.6948 | 0.0733| 0.0532| 0.0504|    |
 |              36 | 5734914.5830| 7527972.5882 | 0.0706| 0.0492| 0.0506|    |
 |              37 | 5734706.2988| 7527934.8514 | 0.0650| 0.0476| 0.0442|    |
 |              38 | 5734546.9023| 7527972.4827 | 0.0528| 0.0377| 0.0370|    |
 |              39 | 5734395.5511| 7528041.6735 | 0.0501| 0.0415| 0.0280|    |
 |              40 | 5734270.6180| 7528086.0221 | 0.0396| 0.0358| 0.0169|    |
 |              42 | 5733951.9180| 7528200.5924 | 0.0444| 0.0360| 0.0259|    |
 |              43 | 5733848.9358| 7528196.2845 | 0.0556| 0.0447| 0.0331|    |
 |              44 | 5733746.2357| 7528234.7530 | 0.0617| 0.0486| 0.0380|    |
 |              46 | 5733673.5973| 7528091.5139 | 0.0529| 0.0363| 0.0385|    |
 |              48 | 5733592.0288| 7527931.8388 | 0.0366| 0.0250| 0.0268| R  |
 |              51 | 5733520.6222| 7527791.1494 | 0.0360| 0.0243| 0.0266| R  |
 |              55 | 5733390.2823| 7527534.8247 | 0.0480| 0.0311| 0.0365|    |
 |              70 | 5733857.9141| 7526809.5875 | 0.0774| 0.0567| 0.0527|    |
 |              71 | 5733942.5240| 7526741.4455 | 0.0828| 0.0638| 0.0527|    |
 |             100 | 5733414.5193| 7527342.9031 | 0.0540| 0.0416| 0.0345|    |
 |             101 | 5733568.9968| 7527354.2496 | 0.0604| 0.0483| 0.0363|    |
 |             102 | 5733738.7206| 7527370.0666 | 0.0667| 0.0538| 0.0393|    |
 |             103 | 5733937.7158| 7527391.5945 | 0.0685| 0.0539| 0.0423|    |
 |             104 | 5734155.2509| 7527416.4822 | 0.0639| 0.0480| 0.0421|    |
 |             105 | 5734345.2094| 7527474.9645 | 0.0517| 0.0340| 0.0390|    |
 |             106 | 5734487.5403| 7527494.0643 | 0.0646| 0.0482| 0.0431|    |
 |             107 | 5734628.2685| 7527592.6139 | 0.0756| 0.0536| 0.0533|    |
 |             108 | 5734699.9643| 7527644.5153 | 0.0815| 0.0572| 0.0581|    |
 |             109 | 5734427.2923| 7527393.9283 | 0.0547| 0.0374| 0.0398|    |
 |             110 | 5734769.7304| 7527681.1757 | 0.0840| 0.0585| 0.0604|    |
 |             111 | 5734822.1020| 7527718.3298 | 0.0838| 0.0580| 0.0605|    |
 |             112 | 5734899.1644| 7527758.9465 | 0.0806| 0.0554| 0.0586|    |
 |             113 | 5735044.8449| 7527697.7771 | 0.0715| 0.0455| 0.0551|    |
 |             114 | 5735150.5155| 7527832.7205 | 0.0738| 0.0502| 0.0541|    |
 |             115 | 5735347.9435| 7527948.3409 | 0.0679| 0.0506| 0.0453|    |
 |             116 | 5735492.0785| 7528002.5695 | 0.0582| 0.0445| 0.0375|    |
 |             117 | 5735628.1431| 7528101.6159 | 0.0423| 0.0335| 0.0258|    |
 |             122 | 5735627.8879| 7527916.9311 | 0.1068| 0.0807| 0.0699|    |
 |             123 | 5735468.0255| 7527870.5093 | 0.0955| 0.0753| 0.0587|    |
 |             124 | 5735307.7313| 7527782.9202 | 0.0850| 0.0652| 0.0545|    |
 |             125 | 5735194.4821| 7527708.3995 | 0.0769| 0.0554| 0.0533|    |
 |             126 | 5735076.1996| 7527611.7201 | 0.0678| 0.0428| 0.0525|    |
 |             127 | 5735139.1881| 7527495.8474 | 0.0615| 0.0377| 0.0486|    |
 |             128 | 5735153.0639| 7527334.9615 | 0.0513| 0.0323| 0.0399|    |
 |             153 | 5733561.6394| 7527189.9063 | 0.0618| 0.0458| 0.0414|    |
 |             154 | 5733674.9346| 7527072.3556 | 0.0667| 0.0492| 0.0451|    |
 |             155 | 5733800.7946| 7527009.7787 | 0.0689| 0.0476| 0.0498|    |
 |             156 | 5733622.8018| 7527300.8300 | 0.0678| 0.0524| 0.0431|    |
 |             157 | 5733787.8045| 7527240.1173 | 0.0723| 0.0571| 0.0444|    |
 |             158 | 5733966.9029| 7527177.2348 | 0.0740| 0.0579| 0.0460|    |
 |             159 | 5734129.3200| 7527118.4794 | 0.0716| 0.0547| 0.0462|    |
 |             200 | 5733563.7587| 7527521.5978 | 0.0585| 0.0459| 0.0363|    |
 |             201 | 5733772.8751| 7527532.0674 | 0.0645| 0.0513| 0.0392|    |
 |             202 | 5733955.9773| 7527542.1709 | 0.0636| 0.0505| 0.0387|    |
 |             203 | 5734162.7162| 7527564.8509 | 0.0558| 0.0427| 0.0358|    |
 |             204 | 5734319.6500| 7527627.5878 | 0.0479| 0.0325| 0.0352|    |
 |             205 | 5734450.8113| 7527730.0955 | 0.0604| 0.0447| 0.0406|    |
 |             206 | 5734649.7235| 7527758.7799 | 0.0690| 0.0516| 0.0458|    |
 |             207 | 5734416.2798| 7527814.9800 | 0.0452| 0.0336| 0.0303|    |
 |             208 | 5734225.1447| 7527864.2768 | 0.0373| 0.0328| 0.0178|    |
 |             210 | 5734058.9369| 7527636.9816 | 0.0609| 0.0460| 0.0400|    |
 |             211 | 5733917.4298| 7527766.2311 | 0.0601| 0.0452| 0.0396|    |
 |             212 | 5733739.7710| 7527853.5974 | 0.0516| 0.0396| 0.0332|    |
 |            122a | 5735632.1721| 7527792.0049 | 0.0921| 0.0669| 0.0633|    |
 |            206a | 5734812.8708| 7527819.1805 | 0.0726| 0.0510| 0.0517|    |
 |               3 | 5733080.2900| 7527133.7100 | 0.0000| 0.0000| 0.0000| S  |
 |               4 | 5733263.1300| 7527087.4700 | 0.0000| 0.0000| 0.0000| S  |
 |              12 | 5734773.4500| 7527564.4700 | 0.0000| 0.0000| 0.0000| S  |
 |              13 | 5734857.1700| 7527421.1700 | 0.0000| 0.0000| 0.0000| S  |
 |              30 | 5735966.5800| 7528217.1400 | 0.0000| 0.0000| 0.0000| S  |
 |              41 | 5734113.0000| 7528110.9200 | 0.0000| 0.0000| 0.0000| S  |
 |             118 | 5735798.9400| 7528194.8400 | 0.0000| 0.0000| 0.0000| S  |
 |             209 | 5734076.5500| 7527905.4500 | 0.0000| 0.0000| 0.0000| S  |
 -----------------------------------------------------------------------------

 Skróty i oznaczenia:
 2D - punkt stanowiący nawiązanie sieci, założona bezbłędność xy
  R - ruchomy punkt nawiązania sieci,
      błędność xy określona zadanym błędem a'priori

          ---------------------------------------------------------------
          |             OCENA DOKŁADNOŚCI SIECI                         |
          |-------------------------------------------------------------|
          |                                                             |
          |  Błąd średni typowego spostrzeżenia Mo    =  1.0127         |
          |  (do [pvv] nie wliczane ew. obserwacje                      |
          |   między punktami stałymi)                                  |
          |                                                             |
          |  Błąd przeciętny położenia punktu         =  0.0626         |
          |  Błąd maksymalny położenia punktu         =  0.1068         |
          |             {dla punktu: 122 }                              |
          |                                                             |
          |  Poprawki maksymalne:                                       |
          |           Długości klasyczne              =  0.0538         |
          |           Kąty                    [cc]    =  85.2           |
          |                                                             |
          |  Poprawki przeciętne:                                       |
          |           Długości klasyczne              =  0.0202         |
          |           Kąty                    [cc]    =  38.9           |
          |                                                             |
          |  Poprawki średnie dla długości                              |
          |           Długości klasyczne              =  0.0096         |
          |                                                             |
          |  Estymaty cząstkowe błędu M0 w grupach obserwacji:          |
          |  (uwzględniane ew. obserwacje między p. stałymi)            |
          |                                                             |
          |           Długości klasyczne              =  1.1421         |
          |           Kąty                            =  0.9091         |
          ---------------------------------------------------------------