---------------------------------------------------------------------------------------------
 | WYRÓWNANIE ŚCISŁE SIECI POZIOMEJ                                     | Program UltraNET   |
 | Układ współrzędnych: PL-2000                                         | www.numerus.net.pl |
 | Południk centralny - 21 stopni                                       |                    |
 ---------------------------------------------------------------------------------------------

  OBIEKT: SIEĆ TESTOWA 2D HYBRYDOWA
  Data obliczeń: 2021-01-09 14:05:00

  -------------------------------------------------------------
  |         PARAMETRY LICZBOWE SIECI                          |
  |-----------------------------------------------------------|
  |  Liczba wszystkich punktów sieci               =  14      |
  |         w tym: stałe (XY bezbłędne)            =  4       |
  |                stałe ruchome (mp a'priori)     =  0       |
  |                                                           |
  |  Liczba  obserwacji ogółem                     =  23      |
  |          w tym: pseudoobserwacji GNSS          =  8       |
  |                 długości klasycznych           =  7       |
  |                 kątów                          =  8       |
  |  Nadwymiarowość układu obserwacyjnego          =  11      |
  |                                                           |
  |  Błędy a'priori:                                          |
  |             stały pomiaru długości [mm]        =  5.0     |
  |             względny pomiaru długości [mm/km]  =  1.0     |
  |             pomiaru kąta [cc]                  =  50.0    |
  |             współczynnik skalowania            =  1.6     |
  |             jednostki błędu obserwacji GNSS               |
  |                                                           |
  |  Średnia wysokość obiektu n.p.m  [m]           =  110.0   |
  -------------------------------------------------------------

  -------------------------------------------------------------------------
  |                  PUNKTY NAWIĄZANIA SIECI                              |
  |-----------------------------------------------------------------------|
  |     Numer p-tu |     X/B/x2000 |     Y/L/y2000 |       Z       |  mp  |
  |----------------+---------------+---------------+---------------+------|
  |          VRS152|   3642065.5140|   1359812.3840|   5039595.4200| 0.0  |
  |          VRS112|   3641679.8780|   1360090.1880|   5039797.8360| 0.0  |
  |          VRS232|   3642480.4610|   1361677.1710|   5038805.1740| 0.0  |
  |          VRS248|   3642338.2860|   1361527.6060|   5038945.6830| 0.0  |
  -------------------------------------------------------------------------

  ----------------------------------------------------------------
  |         KONTROLA ZBIEŻNOŚCI PROCESU ITERACYJNEGO             |
  |--------------------------------------------------------------|
  | Numer iteracji | Max. przyrost niewiadomej |        Mo       |
  |----------------+---------------------------+-----------------|
  |        1       |         0.08931           |      1.07127    |
  |        2       |         0.00001           |      1.07135    |
  ----------------------------------------------------------------

 ----------------------------------------------------------------------------------
 |           WYNIKI WYRÓWNANIA DŁUGOŚCI KLASYCZNYCH                               |
 |--------------------------------------------------------------------------------|
 |                                 | DŁUGOŚCI OBSERW.| DŁUGOŚCI WYRÓWN.|          |
 |           PLANY BOKÓW           |  (zredukowane)  |  (zredukowane)  | POPRAWKI |
 |---------------------------------+-----------------+-----------------+----------|
 |          #I    |          #K    |  DL_dane |  mDL | DL_wyrów.|  mV  |    V_DL  |
 |----------------+----------------+----------+------+----------+------+----------|
 |              14|              16|  163.9861|0.0050| 163.98859|0.0040|   0.0025 |
 |              16|              17|  158.6366|0.0050| 158.63907|0.0040|   0.0025 |
 |              17|              23|  303.0744|0.0050| 303.07690|0.0040|   0.0025 |
 |              23|              27|  245.7793|0.0050| 245.78174|0.0040|   0.0024 |
 |              27|              33|  133.0888|0.0050| 133.09132|0.0040|   0.0025 |
 |              33|              38|  225.4811|0.0050| 225.48335|0.0040|   0.0022 |
 |              38|              42|  115.0403|0.0050| 115.04201|0.0040|   0.0017 |
 ----------------------------------------------------------------------------------

 ---------------------------------------------------------------------------------------------
 |           WYNIKI WYRÓWNANIA OBSERWACJI KĄTOWYCH                                           |
 |-------------------------------------------------------------------------------------------|
 |                                                  |  KĄTY OBSERW. |  KĄTY WYRÓWN. |        |
 |                    PLANY KĄTÓW                   | (zredukowane) | (zredukowane) |POPRAWKI|
 |--------------------------------------------------+---------------+------------------------|
 |                |                |                | KĄT_dany| mKt | KĄT_wyr.|  mV |   V_Kt |
 |          #L    |          #C    |          #P    |  [ g ]  |[cc] |  [ g ]  | [cc]|   [cc] |
 |----------------+----------------+----------------+---------+-----+---------+-----+--------|
 |              48|              42|              38|271.76539| 50.0|271.76157| 40.2|  -38.2 |
 |              16|              14|              10|248.41179| 50.0|248.40918| 40.2|  -26.1 |
 |              17|              16|              14|204.12140| 50.0|204.11973| 40.2|  -16.7 |
 |              23|              17|              16|194.16199| 50.0|194.16164| 40.2|   -3.5 |
 |              27|              23|              17|208.45369| 50.0|208.45476| 40.2|   10.7 |
 |              33|              27|              23|185.08949| 50.0|185.09299| 40.2|   35.0 |
 |              38|              33|              27|168.80319| 50.0|168.80678| 40.2|   35.9 |
 |              42|              38|              33|177.62039| 50.0|177.61992| 40.2|   -4.7 |
 ---------------------------------------------------------------------------------------------

 ---------------------------------------------------------------------------------------
 |           WYNIKI WYRÓWNANIA OBSERWACJI GNSS                                         |
 |-------------------------------------------------------------------------------------|
 |                                 |      DŁUGOŚCI   |    AZYMYTY     |    POPRAWKI    |
 |           PLANY WEKTORÓW        |   (zredukowane) |  (zredukowane) |  do obserwacji |
 |---------------------------------+-----------------+----------------+--------+-------|
 |                |                |DL_dane   |  mDL |AZ_dane  |  mAz |        |       |
 |          #I    |          #K    |DL_wyrówn.|  mV  |AZ_wyrów.|  mV  |   V_DL |  V_Az |
 |----------------+----------------+----------+------+---------+-[cc]-+--------+--[cc]-|
 |          VRS152|              48|  295.5662|0.0061| 88.67064|  13.1| -0.0003|    8.2|
 |                |                |  295.5659|0.0049| 88.67147|  10.5|        |       |
 |----------------+----------------+----------+------+---------+------+--------+-------|
 |          VRS152|              42|  501.9479|0.0056|107.34203|   7.2|  0.0038|    5.6|
 |                |                |  501.9517|0.0045|107.34260|   5.7|        |       |
 |----------------+----------------+----------+------+---------+------+--------+-------|
 |          VRS112|              48|  297.2996|0.0078|223.35220|  16.7| -0.0032|    6.7|
 |                |                |  297.2964|0.0063|223.35286|  13.4|        |       |
 |----------------+----------------+----------+------+---------+------+--------+-------|
 |          VRS112|              42|  400.5733|0.0072|183.75809|  11.6| -0.0061|   -1.4|
 |                |                |  400.5672|0.0058|183.75794|   9.3|        |       |
 |----------------+----------------+----------+------+---------+------+--------+-------|
 |          VRS232|              14|  404.7402|0.0066|362.84712|  10.4| -0.0035|   -6.0|
 |                |                |  404.7367|0.0053|362.84652|   8.3|        |       |
 |----------------+----------------+----------+------+---------+------+--------+-------|
 |          VRS232|              10|  205.1606|0.0056|330.34866|  17.6| -0.0051|  -15.2|
 |                |                |  205.1555|0.0045|330.34713|  14.1|        |       |
 |----------------+----------------+----------+------+---------+------+--------+-------|
 |          VRS248|              14|  170.1361|0.0059|342.05540|  22.3|  0.0045|   18.7|
 |                |                |  170.1406|0.0047|342.05728|  17.9|        |       |
 |----------------+----------------+----------+------+---------+------+--------+-------|
 |          VRS248|              10|  167.7595|0.0077|237.68067|  28.9| -0.0068|   43.4|
 |                |                |  167.7527|0.0062|237.68500|  23.2|        |       |
 ---------------------------------------------------------------------------------------

 {Błędy mV zostały obliczone na podstawie twierdzenia Otrębskiego}

 -----------------------------------------------------------------------------
 |                   WYKAZ WYRÓWNANYCH WSPÓŁRZĘDNYCH                         |
 |---------------------------------------------------------------------------|
 |    NUMER PUNKTU |      X      |      Y       |   mP  |   mX  |   mY  |Ref.|
 |-----------------+-------------+--------------+-------+-------+-------+----|
 |              10 | 5821742.4173| 7465707.6977 | 0.0068| 0.0049| 0.0048|    |
 |              14 | 5821986.0285| 7465666.9574 | 0.0066| 0.0047| 0.0046|    |
 |              16 | 5822084.5770| 7465535.8832 | 0.0137| 0.0099| 0.0096|    |
 |              17 | 5822171.5114| 7465403.1852 | 0.0197| 0.0145| 0.0133|    |
 |              23 | 5822360.1171| 7465165.9437 | 0.0241| 0.0171| 0.0171|    |
 |              27 | 5822486.2450| 7464954.9925 | 0.0209| 0.0130| 0.0164|    |
 |              33 | 5822579.1839| 7464859.7263 | 0.0177| 0.0099| 0.0147|    |
 |              38 | 5822794.0714| 7464791.4173 | 0.0105| 0.0069| 0.0079|    |
 |              42 | 5822909.0032| 7464796.4505 | 0.0066| 0.0047| 0.0046|    |
 |              48 | 5823019.0869| 7464588.7323 | 0.0072| 0.0051| 0.0051|    |
 |          VRS152 | 5822966.7687| 7464297.8337 | 0.0000| 0.0000| 0.0000| S  |
 |          VRS112 | 5823296.6044| 7464695.3590 | 0.0000| 0.0000| 0.0000| S  |
 |          VRS232 | 5821648.2833| 7465889.9820 | 0.0000| 0.0000| 0.0000| S  |
 |          VRS248 | 5821881.6272| 7465801.3010 | 0.0000| 0.0000| 0.0000| S  |
 -----------------------------------------------------------------------------

 Skróty i oznaczenia:
 2D - punkt stanowiący nawiązanie sieci, założona bezbłędność xy
  R - ruchomy punkt nawiązania sieci,
      błędność xy określona zadanym błędem a'priori

          ---------------------------------------------------------------
          |             OCENA DOKŁADNOŚCI SIECI                         |
          |-------------------------------------------------------------|
          |                                                             |
          |  Błąd średni typowego spostrzeżenia Mo    =  1.0713         |
          |  (do [pvv] nie wliczane ew. obserwacje                      |
          |   między punktami stałymi)                                  |
          |                                                             |
          |  Błąd przeciętny położenia punktu         =  0.0134         |
          |  Błąd maksymalny położenia punktu         =  0.0241         |
          |             {dla punktu: 23 }                               |
          |                                                             |
          |  Poprawki maksymalne:                                       |
          |           Długości GNSS                   =  0.0068         |
          |           Azymuty GNSS            [cc]    =  43.4           |
          |           Długości klasyczne              =  0.0025         |
          |           Kąty                    [cc]    =  38.2           |
          |                                                             |
          |  Poprawki przeciętne:                                       |
          |           Długości GNSS                   =  0.0042         |
          |           Azymuty GNSS            [cc]    =  13.2           |
          |           Długości klasyczne              =  0.0023         |
          |           Kąty                    [cc]    =  21.4           |
          |                                                             |
          |  Poprawki średnie dla długości                              |
          |           Długości GNSS                   = -0.0021         |
          |           Długości klasyczne              =  0.0023         |
          |                                                             |
          |  Estymaty cząstkowe błędu M0 w grupach obserwacji:          |
          |  (uwzględniane ew. obserwacje między p. stałymi)            |
          |                                                             |
          |           Obserwacje GNSS                 =  1.2275         |
          |           Długości klasyczne              =  0.8816         |
          |           Kąty                            =  0.8229         |
          ---------------------------------------------------------------