---------------------------------------------------------------------------------------------
 | WYRÓWNANIE ŚCISŁE SIECI WEKTOROWEJ GNSS                              | Program UltraNET   |
 | Układ kartezjański geocentryczny XYZ                                 | www.numerus.net.pl |
 | Elipsoida GRS-80                                                     |                    |
 ---------------------------------------------------------------------------------------------

  OBIEKT: SIEĆ TESTOWA 3D
  Data obliczeń: 2021-01-09 10:52:24

  -------------------------------------------------------------
  |         PARAMETRY LICZBOWE SIECI                          |
  |-----------------------------------------------------------|
  |  Liczba wszystkich punktów sieci               =  10      |
  |         w tym: stałe XYZ                       =  1       |
  |                stałe (B,L) lub (X,Y)           =  3       |
  |                stałe h_elp.                    =  3       |
  |                                                           |
  |  Liczba wektorów sieci                         =  24      |
  |  Nadwymiarowość układu obserwacyjnego          =  54      |
  |                                                           |
  |  Błędy a'priori:                                          |
  |        błąd centrowania, stały wektora [mm]    =  5.0     |
  |        błąd pomiaru wysokości anteny [mm]      =  2.0     |
  |        współczynnik skalowania jednostki błędu =  1.0     |
  -------------------------------------------------------------

  ---------------------------------------------------------------------------------
  |                  PUNKTY NAWIĄZANIA SIECI                                      |
  |-------------------------------------------------------------------------------|
  |     Numer p-tu |     X/B/x2000 |     Y/L/y2000 |     Z/h_elp   | Ref.         |
  |----------------+---------------+---------------+---------------+--------------|
  |           NAW#1|   3664880.9095|   1409190.3838|   5009618.2874|  3D          |
  |            MIMA| 52-10-52.68669| 21-33-33.31452|       -       |  2D          |
  |            SIED| 52-09-26.78922| 22-17-39.16500|       -       |  2D          |
  |            RADM|    5695206.060|    7511402.160|       -       |  2D          |
  |            1007|      -        |      -        |        140.918|  1D          |
  |            1012|      -        |      -        |        150.362|  1D          |
  |            1221|      -        |      -        |        167.140|  1D          |
  --------------------------------------------------------------------------------

  ----------------------------------------------------------------
  |         KONTROLA ZBIEŻNOŚCI PROCESU ITERACYJNEGO             |
  |--------------------------------------------------------------|
  | Numer iteracji | Max. przyrost niewiadomej |        Mo       |
  |----------------+---------------------------+-----------------|
  |        1       |         0.04068           |      0.94012    |
  |        2       |         0.00000           |      0.94012    |
  ----------------------------------------------------------------

 ----------------------------------------------------------------------------------------------
 |                             WYKAZ WYRÓWNANYCH OBSERWACJI                                   |
 |--------------------------------------------------------------------------------------------|
 |          PLANY  WEKTORÓW        |      OBSERWACJE    |OBS. WYRÓWN.|     POPRAWKI     | Rek.|
 |---------------------------------+--------------------+------------+------------------|     |
 |                |                |     dX     |  mdX  |     dX     |     vX   |   mvX |     |
 |                |                |     dY     |  mdY  |     dY     |     vY   |   mvY |     |
 |         #I     |        #K      |     dZ     |  mdZ  |     dZ     |     vZ   |   mvZ |Mark.|
 |                |                |            |       |     Wek.   |     vWek |       |duże |
 |----------------+----------------+------------+-------+------------+----------+-------+-----|
 |           NAW#1|            1007|  -7259.2727| 0.0106|  -7259.2641|    0.0086| 0.0065|    1|
 |                |                |  18183.6367| 0.0098|  18183.6374|    0.0007| 0.0060|     |
 |                |                |    141.6291| 0.0106|    141.6300|    0.0009| 0.0065|     |
 |                |                |                    |  19579.6232|    0.0086|       |     |
 |----------------+----------------+------------+-------+------------+----------+-------+-----|
 |            MIMA|            1007|  12647.0445| 0.0103|  12647.0339|   -0.0106| 0.0063|    2|
 |                |                | -12775.8934| 0.0096| -12775.8945|   -0.0011| 0.0059|     |
 |                |                |  -5596.8278| 0.0103|  -5596.8261|    0.0017| 0.0063|     |
 |                |                |                    |  18828.0485|    0.0108|       |     |
 |----------------+----------------+------------+-------+------------+----------+-------+-----|
 |            RADM|            1007| -61612.0549| 0.0371| -61612.0057|    0.0492| 0.0227|    3|
 |                |                | -12520.7411| 0.0369| -12520.7277|    0.0134| 0.0226|     |
 |                |                |  48755.5933| 0.0372|  48755.5834|   -0.0099| 0.0228|     |
 |                |                |                    |  79560.7616|    0.0520|       |  ** |
 |----------------+----------------+------------+-------+------------+----------+-------+-----|
 |           NAW#1|            1008|  -6494.7919| 0.0096|  -6494.7869|    0.0050| 0.0059|    4|
 |                |                |  15731.6288| 0.0088|  15731.6369|    0.0081| 0.0054|     |
 |                |                |    267.1251| 0.0096|    267.1245|   -0.0006| 0.0059|     |
 |                |                |                    |  17021.6924|    0.0095|       |     |
 |----------------+----------------+------------+-------+------------+----------+-------+-----|
 |            MIMA|            1008|  13411.5155| 0.0111|  13411.5111|   -0.0044| 0.0068|    5|
 |                |                | -15227.8745| 0.0105| -15227.8951|   -0.0206| 0.0064|     |
 |                |                |  -5471.3194| 0.0111|  -5471.3317|   -0.0123| 0.0068|     |
 |                |                |                    |  21016.4909|    0.0243|       |     |
 |----------------+----------------+------------+-------+------------+----------+-------+-----|
 |            RADM|            1008| -60847.5322| 0.0371| -60847.5284|    0.0038| 0.0227|    6|
 |                |                | -14972.7373| 0.0369| -14972.7283|    0.0090| 0.0226|     |
 |                |                |  48881.0889| 0.0372|  48881.0779|   -0.0110| 0.0228|     |
 |                |                |                    |  79473.0400|    0.0147|       |     |
 |----------------+----------------+------------+-------+------------+----------+-------+-----|
 |            SIED|            1008|  30243.3864| 0.0326|  30243.3810|   -0.0054| 0.0200|    7|
 |                |                | -62659.6376| 0.0325| -62659.6518|   -0.0142| 0.0199|     |
 |                |                |  -3843.8379| 0.0327|  -3843.8491|   -0.0112| 0.0200|     |
 |                |                |                    |  69682.6323|    0.0189|       |     |
 |----------------+----------------+------------+-------+------------+----------+-------+-----|
 |           NAW#1|            1012|  -7442.2948| 0.0111|  -7442.2810|    0.0138| 0.0068|    8|
 |                |                |  19468.5918| 0.0104|  19468.5992|    0.0074| 0.0064|     |
 |                |                |    -77.5271| 0.0111|    -77.5063|    0.0208| 0.0068|     |
 |                |                |                    |  20842.7424|    0.0260|       |     |
 |----------------+----------------+------------+-------+------------+----------+-------+-----|
 |            MIMA|            1012|  12464.0230| 0.0099|  12464.0170|   -0.0060| 0.0061|    9|
 |                |                | -11490.9280| 0.0092| -11490.9327|   -0.0047| 0.0056|     |
 |                |                |  -5815.9587| 0.0100|  -5815.9624|   -0.0037| 0.0061|     |
 |                |                |                    |  17922.5744|    0.0085|       |     |
 |----------------+----------------+------------+-------+------------+----------+-------+-----|
 |            RADM|            1012| -61795.0573| 0.0371| -61795.0226|    0.0347| 0.0227|   10|
 |                |                | -11235.7891| 0.0368| -11235.7659|    0.0232| 0.0225|     |
 |                |                |  48536.4856| 0.0371|  48536.4472|   -0.0384| 0.0227|     |
 |                |                |                    |  79376.6587|    0.0567|       |  ** |
 |----------------+----------------+------------+-------+------------+----------+-------+-----|
 |            1008|            1109|    -57.5400| 0.0055|    -57.5395|    0.0005| 0.0034|   11|
 |                |                |    217.1982| 0.0040|    217.1968|   -0.0014| 0.0024|     |
 |                |                |    -18.9855| 0.0056|    -18.9894|   -0.0039| 0.0034|     |
 |                |                |                    |    225.4902|    0.0042|       |     |
 |----------------+----------------+------------+-------+------------+----------+-------+-----|
 |           NAW#1|            1109|  -6552.3211| 0.0097|  -6552.3264|   -0.0053| 0.0059|   12|
 |                |                |  15948.8295| 0.0089|  15948.8337|    0.0042| 0.0055|     |
 |                |                |    248.1432| 0.0097|    248.1350|   -0.0082| 0.0059|     |
 |                |                |                    |  17244.1250|    0.0106|       |     |
 |----------------+----------------+------------+-------+------------+----------+-------+-----|
 |            MIMA|            1109|  13353.9674| 0.0111|  13353.9716|    0.0042| 0.0068|   13|
 |                |                | -15010.7012| 0.0104| -15010.6983|    0.0029| 0.0064|     |
 |                |                |  -5490.3463| 0.0111|  -5490.3211|    0.0252| 0.0068|     |
 |                |                |                    |  20827.7038|    0.0258|       |     |
 |----------------+----------------+------------+-------+------------+----------+-------+-----|
 |            RADM|            1109| -60905.0583| 0.0371| -60905.0679|   -0.0096| 0.0227|   14|
 |                |                | -14755.5322| 0.0369| -14755.5315|    0.0007| 0.0226|     |
 |                |                |  48862.0917| 0.0372|  48862.0885|   -0.0032| 0.0228|     |
 |                |                |                    |  79464.8142|    0.0101|       |     |
 |----------------+----------------+------------+-------+------------+----------+-------+-----|
 |            SIED|            1109|  30185.8291| 0.0325|  30185.8415|    0.0124| 0.0199|   15|
 |                |                | -62442.4643| 0.0324| -62442.4551|    0.0092| 0.0198|     |
 |                |                |  -3862.8481| 0.0326|  -3862.8385|    0.0096| 0.0200|     |
 |                |                |                    |  69463.4202|    0.0182|       |     |
 |----------------+----------------+------------+-------+------------+----------+-------+-----|
 |            1221|            1120|    -84.9221| 0.0055|    -84.9242|   -0.0021| 0.0034|   16|
 |                |                |   -252.8645| 0.0040|   -252.8671|   -0.0026| 0.0024|     |
 |                |                |    130.4426| 0.0056|    130.4460|    0.0034| 0.0034|     |
 |                |                |                    |    296.9344|    0.0048|       |     |
 |----------------+----------------+------------+-------+------------+----------+-------+-----|
 |           NAW#1|            1120|  -7086.8110| 0.0116|  -7086.7998|    0.0112| 0.0071|   17|
 |                |                |  20903.2118| 0.0110|  20903.2182|    0.0064| 0.0067|     |
 |                |                |   -723.5578| 0.0116|   -723.5721|   -0.0143| 0.0071|     |
 |                |                |                    |  22083.7230|    0.0193|       |     |
 |----------------+----------------+------------+-------+------------+----------+-------+-----|
 |            MIMA|            1120|  12819.4987| 0.0098|  12819.4982|   -0.0005| 0.0060|   18|
 |                |                | -10056.3203| 0.0090| -10056.3137|    0.0066| 0.0055|     |
 |                |                |  -6462.0299| 0.0098|  -6462.0283|    0.0016| 0.0060|     |
 |                |                |                    |  17527.8861|    0.0068|       |     |
 |----------------+----------------+------------+-------+------------+----------+-------+-----|
 |            RADM|            1120| -61439.5619| 0.0367| -61439.5413|    0.0206| 0.0225|   19|
 |                |                |  -9801.1602| 0.0364|  -9801.1469|    0.0133| 0.0223|     |
 |                |                |  47890.3915| 0.0367|  47890.3813|   -0.0102| 0.0225|     |
 |                |                |                    |  78513.4914|    0.0265|       |     |
 |----------------+----------------+------------+-------+------------+----------+-------+-----|
 |            SIED|            1120|  29651.3909| 0.0305|  29651.3681|   -0.0228| 0.0187|   20|
 |                |                | -57488.0872| 0.0302| -57488.0705|    0.0167| 0.0185|     |
 |                |                |  -4834.5353| 0.0305|  -4834.5457|   -0.0104| 0.0187|     |
 |                |                |                    |  64864.8958|    0.0301|       |     |
 |----------------+----------------+------------+-------+------------+----------+-------+-----|
 |           NAW#1|            1221|  -7001.8493| 0.0117|  -7001.8756|   -0.0263| 0.0072|   21|
 |                |                |  21156.1057| 0.0110|  21156.0853|   -0.0204| 0.0067|     |
 |                |                |   -853.9935| 0.0117|   -854.0181|   -0.0246| 0.0072|     |
 |                |                |                    |  22301.0214|    0.0414|       |     |
 |----------------+----------------+------------+-------+------------+----------+-------+-----|
 |            MIMA|            1221|  12904.4224| 0.0098|  12904.4224|    0.0000| 0.0060|   22|
 |                |                |  -9803.4417| 0.0090|  -9803.4466|   -0.0049| 0.0055|     |
 |                |                |  -6592.4818| 0.0098|  -6592.4742|    0.0076| 0.0060|     |
 |                |                |                    |  17495.4966|    0.0090|       |     |
 |----------------+----------------+------------+-------+------------+----------+-------+-----|
 |            RADM|            1221| -61354.6136| 0.0366| -61354.6171|   -0.0035| 0.0224|   23|
 |                |                |  -9548.2781| 0.0364|  -9548.2798|   -0.0017| 0.0223|     |
 |                |                |  47759.9503| 0.0366|  47759.9353|   -0.0150| 0.0224|     |
 |                |                |                    |  78336.2631|    0.0155|       |     |
 |----------------+----------------+------------+-------+------------+----------+-------+-----|
 |            SIED|            1221|  29736.3056| 0.0304|  29736.2923|   -0.0133| 0.0186|   24|
 |                |                | -57235.2154| 0.0302| -57235.2034|    0.0120| 0.0185|     |
 |                |                |  -4965.0174| 0.0304|  -4964.9917|    0.0257| 0.0186|     |
 |                |                |                    |  64689.7730|    0.0314|       |     |
 ----------------------------------------------------------------------------------------------

 {Błędy mV zostały obliczone na podstawie twierdzenia Otrębskiego}

 ------------------------------------------------------------------------------------------
 |                           WYKAZ WYRÓWNANYCH WSPÓŁRZĘDNYCH                              |
 |----------------------------------------------------------------------------------------|
 |    NUMER PUNKTU |      X      |      Y      |      Z      |   mX  |   mY  |   mZ  |Ref.|
 |-----------------+-------------+-------------+-------------+-------+-------+-------+----|
 |            1007 | 3657621.6454| 1427374.0212| 5009759.9174| 0.0056| 0.0062| 0.0042| 1D |
 |            1008 | 3658386.1226| 1424922.0207| 5009885.4119| 0.0053| 0.0047| 0.0054|    |
 |            1012 | 3657438.6285| 1428658.9830| 5009540.7811| 0.0056| 0.0062| 0.0042| 1D |
 |            1109 | 3658328.5831| 1425139.2175| 5009866.4224| 0.0053| 0.0047| 0.0054|    |
 |            1120 | 3657794.1097| 1430093.6020| 5008894.7153| 0.0049| 0.0047| 0.0047|    |
 |            1221 | 3657879.0339| 1430346.4691| 5008764.2693| 0.0043| 0.0047| 0.0032| 1D |
 |            MIMA | 3644974.6115| 1440149.9157| 5015356.7435| 0.0024| 0.0010| 0.0034| 2D |
 |            RADM | 3719233.6510| 1439894.7489| 4961004.3340| 0.0083| 0.0032| 0.0112| 2D |
 |            SIED | 3628142.7416| 1487581.6725| 5013729.2609| 0.0085| 0.0035| 0.0119| 2D |
 |           NAW#1 | 3664880.9095| 1409190.3838| 5009618.2874| 0.0000| 0.0000| 0.0000| 3D |
 ------------------------------------------------------------------------------------------

 Skróty i oznaczenia:
 3D - punkt stanowiący trójwymiarowe nawiązanie sieci, zadane współrzędne XYZ lub BLh
 2D - punkt stanowiący poziome nawiązanie sieci, zadane współrzędne XY lub BL
 1D - punkt stanowiący wysokościowe nawiązanie sieci, zadana wysokość elipsoidalna h
  R - ruchomy punkt nawiązania sieci,
      błędność xy określona zadanym błędem a'priori

          ---------------------------------------------------------------
          |             OCENA DOKŁADNOŚCI SIECI                         |
          |-------------------------------------------------------------|
          |                                                             |
          |  Błąd średni typowego spostrzeżenia Mo    =  0.9401         |
          |  (do [pvv] nie wliczane ew. rwacje                          |
          |   między punktami stałymi)                                  |
          |                                                             |
          |  Błąd przeciętny położenia punktu (3D)    =  0.0095         |
          |  Błąd maksymalny położenia punktu (3D)    =  0.0150         |
          |             {dla punktu: SIED }                             |
          |                                                             |
          |  Przeciętna poprawka do obserwacji (3D)   =  0.0202         |
          |  Maksymalna poprawka do obserwacji (3D)   =  0.0567         |
          |             {dla wektora: RADM-1012 }                       |
          ---------------------------------------------------------------