NUMERUS

GeoKonwerter

Zobacz także
Plik instalacyjny programu - plik typu setup.exe (zawiera również dokumentację), 1.3 Mb
Instrukcja obsługi programu - plik pdf, 940 kb
Ceny i sposób zakupu programów
Film prezentujący wykorzystanie programu do podglądu punktów w Google Earth
Dla geodetów:
Problematyka przeliczeń współrzędnych pomiędzy układami "1965" i "2000"
Instrukcja typu "krok po kroku" do niektórych funkcji specjalnych
Koncepcja interaktywnego banku osnów w Google Earth

Podstawowe funkcje i cechy programu:

Program ma cenną zaletę formalnej kontroli danych wejściowych, co zabezpiecza przed uzyskaniem błędnego wyniku na skutek pomyłek operatorskich. Wszystkie ewentualne wątpliwości co do danych wejściowych są zgłaszane operatorowi, na przykład współrzędne, które nie zgadzają się z wartościami prawdopodobnymi wynikającymi z zadeklarowanego układu współrzędnych.
Poprawność przeliczeń realizowanych przez program została zweryfikowana w oparciu o dane katalogowe punktów osnowy geodezyjnej bądź alternatywne, sprawdzone narzędzia softwaerowe.

Program z powodzeniem może być stosowany przez każdego, ale ma szereg walorów, które mogą zainteresować geodetów w ich działalności produkcyjnej. Na uwagę zasługuje na przykład funkcjonalność pozwalająca na automatyczne, trzyetapowe przeliczenia pomiędzy układami współrzędnych "1965" <-> "2000" zapewniająca przejście z jednego układu na drugi przy uwzględnieniu optymalnej zgodności współrzędnych na poziomie wartości empirycznych.

Na bazie GeoKonwertera powstały jego specjalne, dedykowane wersje przeznaczone do transformacji współrzędnych na obszarze określonego powiatu. Są one wówczas udostępniane bezpłatnie przez właściwy PODGiK geodetom działającym na obszarze powiatu. Program jest wówczas wyposażony we współczynniki przeznaczone specjalnie i wyłącznie dla dedykowanego obszaru (powiatu), dzięki czemu zapewnia największą dokładność przeliczeń współrzędnych.

Konwerter dla powiatu nowodworskiego

Automatyka zawarta w programie zapewnia unifikację procesu obliczeniowego oraz eliminację błędów ludzkich. Wyniki przeliczeń współrzędnych są spójne na obszarze całego powiatu, ponieważ każdorazowo są realizowane według tego samego, zatwierdzonego algorytmu numerycznego. Są niezależne od miejsca i czasu ich wykonywania a także osoby, która przeprowadziła obliczenia. Przykładem takiej dedykowanej, "powiatowej" aplikacji jest program Konwerter, którego setup jest dostępny na stronie internetowej PODGIK-u w Nowym Dworze Mazowieckim, przeznaczony do transformacji współrzędnych pomiędzy dotychczasowymi układami "1965" i lokalnym "W-wa 1975" oraz nowym układem "2000". Specyfiką tego powiatu były dwa układy współrzędnych geodezyjnych, które dotychczas funkcjonowały na jego obszarze. Program umożliwia ich konwersję do obecnie obowiązującego układu "2000".

Na stronie internetowej tego samego powiatu dostępny jest również szkic przeglądowy osnowy poziomej w formacie kmz, przeznaczony do wykorzystania w Google Earth. Szkic obejmuje osnowę całego powiatu, został wykonany z wykorzystaniem programu GeoKonwerter i łącznie z filmem może być przykładem zalet jakie daje wizualizacja lokalizacji punktów na podkładach terenowych Google Earth. Warunkiem wykorzystania wspomnianego pliku kmz jest oczywiście obecność darmowej aplikacji Google Earth na komputerze użytkownika.

Copyright© NUMERUS Wiesław Kozakiewicz www.numerus.net.pl